Doorgaan naar artikel

Crisisbeheersing

Image premium

Continue en betrouwbare communicatie in deze crisistijd door de uitbraak van de Ehec-bacterie in Noord-Duitsland is cruciaal.

Staatssecretaris Bleker geeft naar mijn mening het goede voorbeeld. Vanaf het begin elke dag zichtbaar en toegankelijk. Slecht nieuws wordt niet verzwegen, maar tegelijkertijd probeert hij bij elk persmoment uitzicht te bieden op mogelijke oplossingen voor de getroffen sector.

Frugi Venta heeft de afgelopen twee weken aan alle leden dagelijks gemiddeld drie mailings gestuurd met informatie over de crisis, met een overzicht van onze initiatieven om de gevolgen te beperken en met concrete adviezen. De inhoud werd steeds afgestemd met het onvermoeibare crisisteam bij het Productschap Tuinbouw. Door vragen te stellen in onze mailings, kregen we ook veel respons van leden omtrent actuele ontwikkelingen met name in de exporthandel. Behalve met de leden hebben we ook intensief gecommuniceerd met de top van het Ministerie van ELI, de nVWA, de landbouwraden in diverse exportlanden, met onze Europese koepelorganisatie Freshfel en de landbouwwoorvoerders in de Tweede Kamer.

Schadevergoeding
Het lot van de slachtoffers in Noord-Duitsland krijgt in de media terecht de meeste aandacht. Daarna zijn de getroffen tuinders in Nederland, Duitsland en Spanje elke dag in het nieuws met beelden van de grote hoeveelheden onverkoopbare producten en ramingen van de omzetschade in deze hoogseizoenperiode.
De journalisten en de politici in Nederland en de EU hebben in het algemeen geen idee dat er ook in de handelskanalen enorme schade is ontstaan. Handelsvoorraden zijn afgewaardeerd of vernietigd, de exportomzet is met 30 tot zelfs 60 procent ingezakt en de marges in euro’s zijn door de lage prijzen marginaal. De exploitatiekosten bij de handel zijn er niet minder om. Ook groentenexporteurs moeten normaliter in de maanden april t/m juli het beleg op hun boterham verdienen. Wekelijks wordt er nu 30 miljoen aan brutowinst en extra kosten ingeleverd.

Frugi Venta en Freshfel doen er alles aan om de politici in Nederland en de EU te overtuigen, dat behalve de tuinders ook handelsbedrijven recht hebben op een schadevergoeding uit het Europese schadefonds van 210 miljoen. Staatssecretaris Bleker heeft hiervoor begrip getoond, maar ontmoet in Brussel wat dit betreft nauwelijks medestanders.

Herstel van de afzet staat voorop
De focus van Frugi Venta is vooral gericht op het herstel van de ruw afgebroken handelsbetrekkingen. De grenzen met o.a. Rusland en het Midden-Oosten moeten weer volledig worden opengesteld voor onze absoluut veilige producten door afgifte van door de nVWA gestempelde certificaten. Hier is de oplossing dichtbij door het bliksembezoek van Bleker aan Moskou. Het herstel van het consumentenvertrouwen in Duitsland is ons inziens op korte termijn haalbaar met een spectaculaire PR en promotiecampagne, nadat de besmettingsbron is vastgesteld. Samenwerking met de Duitse retail is hierbij essentieel. Er is uitzicht op EU-financiering van zo’n campagne. Het GroentenFruit Bureau staat in de startblokken. Suggesties zijn welkom.

Delen

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin