Doorgaan naar artikel

Creativiteit

De afgelopen tijd heb ik wat opgetrokken met mensen van een leuk bureautje uit Enschede met kennis van voeding en vooral met een creatieve inslag.

Dat geeft wel weer verhelderende inzichten over de alledaagse bedrijfsvoering: procedures zijn vandaag de dag belangrijker geworden dan creativiteit!We zijn met z’n allen nogal doorgeslagen in het dichttimmeren van bedrijfsprocessen met procedures en protocollen. Immers, alles moet ‘SMART’ worden gemaakt. Daarmee wordt bedoeld dat vooraf aan iedere handeling een resultaat verzekerd moet zijn. De weg naar het resultaat wordt opgeschreven in werkprocessen die weer verzameld worden in kwaliteitshandboeken. Daar komt dan nog bij dat de boekhouders van deze wereld iedere handeling gaan afmeten aan bedrijfseconomische kengetallen. Dit leidt tot urenstaten, risicoanalyses en werkinstructies.Helaas gaat deze overmatige controle ten koste van een essentiële activiteit in het ondernemerschap: creativiteit. Immers, creativiteit is nodig om vooruit te komen en nieuwe initiatieven te ontplooien. Innovatie kan alleen plaats vinden door de creativiteit de kans en de ruimte te geven. Het is waarschijnlijk een creatieve geest geweest die bedacht heeft dat je een GPS-signaal uit een satelliet kunt gebruiken om rond groente plantjes onkruid weg te schoffelen.Door de overdreven aandacht voor procedures en de angst om risico’s te nemen, wordt de creativiteit van mensen doodgeslagen. Economische tegenslag werkt risicobeperking nog meer in de hand. Helaas zien we dat de procedure mensen en boekhouders het de laatste jaren gewonnen hebben van de creatievelingen. Dat betekent dat innovaties stil komen te staan.

Maar dat biedt ook weer ruimte voor creatievelingen met de juiste dosis ondernemerschap. De ondernemers die snappen dat vooruitgang nodig is maken gebruik van beschikbare creativiteit en laten procedures niet de gehele bedrijfsvoering beheersen.

Share this

Afbeelding
Ulko Stoll

initiatiefnemer Vollegrondsgroentenet.com

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin