Doorgaan naar artikel

Cranberrypionier: provincie brengt teelt in gevaar

Foto: The Cranberry Company

Foto: The Cranberry Company

The Cranberry company vreest dat de teelt niet rendabel wordt als Zuid-Holland de pacht verhoogt.

The Cranberry Company, een nieuw teeltbedrijf voor cranberry, teelt in de Krimpenerwaard biologische cranberry’s en ontwikkelt natuur op veengrond waar het waterpeil is verhoogd vanwege bodemdaling.

Het is één van de projecten van de InnovatieAgenda Duurzame Landbouw van provincie Zuid-Holland. Die agenda moet leiden tot nieuwe verdienmodellen voor boeren en tuinders in een voor bodemdaling kwetsbaar gebied.

Canon fors verhoogd

Cranberryteelt past bij vernatting van die gebieden, maar het duurt langer voordat de cranberryteelt rendabel is. De provincie heeft de telers 18 hectare in erfpacht gegeven, maar de canon wordt verhoogd van € 5.850 tot € 15.850 oplopend tot € 30.850 over zes jaar.

Daarmee speculeert de provincie op een opbrengst en een groeiscenario van de cranberryteelt die onzeker is, stellen de telers in een brief aan de Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten in Zuid-Holland.

De initiatienemers hebben ruim € 500.000 geïnvesteerd in The Cranberry Company. Daarvan is € 200.000 gefinancierd door het Nationaal Groenfonds onder soepele voorwaardenen tegen een lage rente. Voor de natuurontwikkeling ontvangen de telers wel een subsidie.

Uitstel van 3 jaar

The Cranberry Company vraagt de provincie Zuid-Holland nu om een uitstel van de canonverhoging van 3 jaar. Het duurt langer om planten zo te ontwikkelen dat een goede oogst daarmee haalbaar is. Het duurt namelijk langer om de bodem van grasland aan te passen tot voedselarm, vochtig en zuur.

De telers hebben nog enkele jaren nodig voordat voldoende opbrengst wordt gehaald voor inkomsten uit het bedrijf. Een forse canonverhoging kan het project in gevaar brengen, stellen zij.

Ondernemersrisico

De provincie heeft het verzoek afgewezen omdat ook voor dit project een ondernemersrisico is aangegaan door de eigenaren. De bodemgesteldheid was bekend bij de initatiefnemers, stelt provincie Zuid-Holland.

Delen

Jeroen Verheul
Jeroen Verheul

redacteur

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin