‘Courgette staat er ondanks kou en droogte mooi bij’

17-05 | |
Foto: Stan Verstegen
Foto: Stan Verstegen

Alle vroege courgettes zitten inmiddels in de grond bij Paul Janssen van Tuinderij Beegdenhof in Hunsel.

Rond 10 april werden de eerste vroege courgettes geplant, begin mei de laatste. “In de loop van mei doen we dan nog een tussenplanting, om vanaf begin juni te gaan planten voor de middenteelt courgettes”, geeft Janssen aan.

In dit gebied is relatief weinig magnesium beschikbaar voor de plant; bijbemesten is daarom een must

Bijbemesten

Voorafgaand aan het planten werden de percelen bemonsterd en bekalkt. Als basisbemesting werd kieseriet en drijfmest opgebracht. “In dit gebied is relatief weinig magnesium beschikbaar voor de plant; bijbemesten is daarom een must. Verder hebben we op één perceel varkensdrijfmest uitgereden, op de andere percelen rundveedrijfmest. Wij werken vooral met huurpercelen en zijn wat dit betreft afhankelijk van afspraken die de grondeigenaren maken met veehouders.”

Niet op één paard wedden

Janssen koos bij de vroege courgettes voor de rassen Milos, Onega en Camelia van Clause. “Ik zeg altijd: je moet nooit op één paard wedden. Vandaar deze spreiding in rassen. Onega is inmiddels zo’n beetje het hoofdras geworden; dit doet het heel goed. Maar Camelia, die we in 2021 voor het eerst plantten, vormt een mooie aanvulling. Hoewel dit ras vorig jaar in eerste instantie wat vreemde vruchtvormen kende, konden we er uiteindelijk veel stuks van snijden en ook lang doorgaan met oogsten.”

Koude nachten

Aanvankelijk verliep de groei van de vroege courgettes wat stroef. Dat was met name te wijten aan de kou in de eerste weken van april. “Vooral de nachten waren koud, waardoor het niet erg groeizaam was en er weinig gebeurde. We hadden meteen na het planten al beregenend, maar besloten dat na twee weken nogmaals te doen. Om het klimaat onder het vliesdoek goed te houden en daarnaast te voorkomen dat de perspotten zouden uitdrogen.”

Iets later oogsten

Nadat Janssen voor de tweede maal beregende, kwam de groei goed op gang. “Op dit moment zitten al de eerste bladeren aan de planten, volgende week verwacht ik de eerste bloemen”, zegt hij op 10 mei. “Dan kan het vliesdoek eraf en kunnen we gaan schoffelen. Nog een week later vormen zich dan waarschijnlijk de eerste vruchten.”

Meestal zijn we rond 1 juni aan de gang. Dat zal nu waarschijnlijk iets later zijn, door de kou in april

De ondernemer denkt in de eerste week van juni de eerste courgettes te kunnen oogsten. “Meestal zijn we rond 1 juni aan de gang. Dat zal nu waarschijnlijk iets later zijn, door de kou in april. Maar niet heel veel; voor de komende twee weken voorspellen ze namelijk mooi en groeizaam weer.”

Extra beregenen

Janssen geeft wel aan dat het erg droog is en dat hij binnenkort waarschijnlijk nogmaals moet beregenen. “De kou en de droogte spelen ons dit voorjaar echt parten, maar desondanks staat het gewas er mooi bij.”

Vanaf juni gaat het volgens Janssen ook spannend worden wat betreft de ziekte- en plaagdruk. “Vooral meeldauw, maar ook vruchtvuur en bladluizen kunnen voor behoorlijk wat problemen zorgen.”

Auteur: Ank van Lier

Janssen
Paul Janssen courgetteteler
Meer over


Beheer