Doorgaan naar artikel

Consumptie biogroenten meer stimuleren

Consumptie biogroenten premium

Foto: Harry Stijger

De algemene trend is nog steeds een moeizame afzet van biogroenten. De vraag naar biologische glasgroenten is niet gestegen in vergelijking met vorig jaar. Hierdoor zijn er meer inspanningen nodig voor de verkoop.

Voor bioglasgroenten was 2022 een slecht jaar. Vanwege oplopende gasprijzen was het te duur voor de teelt van biologische gewassen. Consumenten hadden ook minder te besteden en kochten daarom de goedkopere conventionele groenten, omdat biologisch duurder is.

Telers stoppen met biologisch telen, omdat ze het financieel niet rond krijgen

“Deze trend is doorgetrokken naar dit jaar. Er is een langere periode nodig om de consument terug te krijgen naar biologisch”, zegt Paul Wagenaar, verkoper van Oxin Growers. “Dit is niet goed voor de afzet en teelt van biogroenten. Telers stoppen met biologisch telen, omdat ze het financieel niet rond krijgen. De opbrengst in kilo’s of stuks is immers lager dan bij conventioneel, waardoor de kosten hoger zijn. Als het prijsverschil groter is, zouden ze wel doortelen. Nu gaan ze weer conventioneel telen of stoppen helemaal met het bedrijf. Dat is verdrietig om te vernemen.”

Wagenaar hoopt dat vanuit de overheid de biologisch teelt meer wordt belicht en gestimuleerd, bijvoorbeeld met een btw-nultarief. “Dit om het verschil te laten zien, waardoor het ook voor de conventionele telers interessant is om biologisch te gaan telen. Op scholen moet er eveneens meer aandacht aan gezond voedsel worden besteed.”

Afzet lijdt onder vakantietijd

Door de hogere gasprijzen zijn de bioglasteelten later gestart. Daardoor was de aanvoer in het begin van het jaar lager. In de rest van het jaar is de aanvoer vergelijkbaar met andere jaren geweest.

De afzet van trostomaten heeft begin dit jaar goed gelopen. Vanaf week 27 is dat moeilijker geworden, maar dat is vrijwel standaard. “Traditioneel is er dan meer volume beschikbaar en er is dan een periode van vakantie in Europa”, zegt Sander De Proost, Supervisor Verkoop Bio van BelOrta. “Niet alleen trostomaten, maar het hele bioassortiment lijdt onder de vakantietijd. De afnemende vraag naar biogroenten hakt er dan meer in dan bij de conventionele producten.”

De prijsvorming van trostomaten is vergelijkbaar met vorig jaar. Bij vleestomaten is het areaal in België ten opzichte van trostomaten kleiner. “Naar vleestomaten is altijd minder vraag dan naar trostomaten. De consument pakt makkelijker een tros tomaten mee dan losse vleestomaten.” Het areaal van Roma-tomaten is in België iets gekrompen en de teelt is later gestart. De afzet van deze biotomaten is goed gelopen.

Oxin Growers heeft één bioteler met losse cherry-, trospruim- en losse mini-pruimtomaten. De prijzen van deze producten zijn dit jaar iets beter dan vorig jaar. Van de trostomaten zijn de prijzen ook iets hoger. De afzet is goed. Wagenaar: “We zien wel in de handel dat handelaren meer in biogroenten willen doen, maar hiervoor een goede prijs betalen blijft achter. Dat is jammer, want biologisch telen is duurder.”

Degelijk jaar voor komkommer

De Proost: “Voor de biokomkommer zijn ten opzichte van vorig jaar iets betere prijzen gerealiseerd. Vraag en aanbod waren bij ons goed op elkaar afgestemd.” De verkoper van Oxin Growers vertelt dat in maart de prijzen voor de biokomkommer goed waren, maar daarna is het een lange periode niet makkelijk geweest. “Van begin mei tot de derde week augustus is de afzet en prijsvorming in Nederland moeilijk geweest.”

Bij aubergine liep de afzet in het begin (mei) iets stroever. Daarna liep het beter. Door de vele afzetcontracten heeft de prijs er niet onder geleden. Wagenaar geeft aan dat er dit jaar kwaliteitsproblemen waren door chocoladevlekken (= bruin ingezonken plekken op de vrucht).

Goede vraag paprika

Bij BelOrta zijn er van de rode en gele blokpaprika geen hoge pieken in de aanvoer geweest, waardoor er niet echt te veel overschot in de markt was. De prijsvorming is vergelijkbaar met vorig jaar. Bij rode puntpaprika is het areaal in België gelijk gebleven. Het hoofd bioverkoop: “De prijsvorming is iets beter dan vorig jaar, omdat er meer kopers waren. Er is vanuit de markt meer vraag naar biopuntpaprika.”

In Nederland is minder areaal voor paprika beschikbaar. Vanuit de markt is er goede vraag naar blokpaprika. Wagenaar: “Dat is het hele jaar al het geval, waardoor er betere prijzen zijn te maken.” Voor de puntpaprika (rood) geldt hetzelfde.

Zachtfruit uit de kas

Een deel van het bioglasareaal in Nederland is verloren gegaan. In Duitsland is er extra areaal bijgekomen, vooral voor komkommer en tomaat. “We exporteren dus minder bioproduct naar dat land. Maar landen als Roemenië en Hongarije nemen meer product af en willen ervoor betalen.”

Voor de biologische aardbeien, frambozen en bramen van onder glas was het in mei en juni een moeilijke periode. Daarna zijn de prijzen weer naar een normaal niveau gegaan. “Het zijn leuke zomerproducten, waar vraag naar is. Bijvoorbeeld biosupermarkt Odin doet deze producten in de voedselmanden, waar mensen een abonnement voor hebben”, aldus de verkoper.

Bekijk meer

Delen

Image
Harry Stijger

freelance redacteur

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin