Doorgaan naar artikel

Consument zegt minder groente en fruit weg te gooien

Uit onderzoek van het Voedingscentrum valt op te maken dat consumenten minder frequent groente en fruit weggooien.

Het onderzoek onder ruim 750 respondenten is gebaseerd op wat consumenten zelf opgeven als verspilling. In vergelijking met 2010 zegt nu 1% bijna elke dag wel AGF weg te gooien en 2% een aantal keer per week. Dat was in 2010 beide 7%. Voor lagere frequenties (maximaal ee keer per maand, tot zelden of nooit) kiezen nu meer respondenten in vergelijking met 2010. Verder blijken uit dit onderzoek hoger opgeleiden minder te verspillen. Gezinnen met kleine kinderen en stadsbewoners verspillen meer.

Meer dan 2 kilo

Circa twee op de drie respondenten zegt groente en fruit weg te gooien. Gemiddeld gooit men 2.317 gram weg. Meer dan de helft daarvan belandt in de GFT-container. Het algemene beeld is dat er op totaalniveau over de jaren 2009 tot en met 2015 niet veel veranderd is in de hoeveelheid voedsel dat per hoofd van de bevolking verspild wordt. De hoeveelheid producten die boeren op het land achterlaat ter compostering, is afgenomen in lijn met de afgenomen primaire productie van dergelijke producten. Doordat Nederland afhankelijker wordt van import en export van voedingsproducten, komt voedselverspilling procentueel minder voor op de primaire teeltbedrijven.

Tomatenpuree

Op die bedrijven vindt zelf ook steeds meer een omslag in denken plaats. Zo werd vorige week duidelijk dat Looije Tomaten de stroom afvaltomaatjes verwerkt tot puree. De sorteer- en verwerkingskosten worden er niet mee terugverdiend, maar het past in het beleid van een maatschappelijk verantwoorde bedrijfsvoering.

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin