Doorgaan naar artikel

Conjunctuurenquête: boer en tuinder achterop

Foto: Joost Stallen

Foto: Joost Stallen

De land- en tuinbouw wordt minder geplaagd door personeelstekorten dan andere bedrijfstakken. Boeren tuinders maken echter minder vaak winst in 2022.

Ondernemers in Nederland zien personeel als de grootste belemmering voor hun bedrijf. Dat blijkt uit de Conjunctuurenquête van statistiekbureau CBS, Kamer van Koophandel en werkgeversorganisatie VNO-NCW. Uitgesplitst naar bedrijfstakken blijkt de land- en tuinbouw nog relatief goed vooruit te kunnen. Niet meer dan een op de vijf bedrijven van boeren en tuinders geeft aan te kampen te hebben met een personeelstekort.

In de sectoren zakelijke dienstverlening en vervoer heeft meer dan de helft van de bedrijven tekort aan mensen. Ook in de ICT, de horeca en de detailhandel geeft meer dan 40% van de bedrijven aan een tekort aan arbeidskrachten te hebben.

Bedrijfsresultaat eerste halfjaar 2022

Ook in de ranglijst van bedrijfstakken en hun voorlopig bedrijfsresultaat bevindt de land- en tuinbouw zich in de onderste regionen. Iets meer dan de helft van alle boeren en tuinders geeft aan een positief resultaat te hebben behaald over het eerste halfjaar van 2022. Overigens geeft maar iets meer dan 10% aan een negatief resultaat te behalen. Een kleine 15% weet het niet en de rest schat in ongeveer break-even te draaien.

Meer winst in bouw en zakelijke diensten

De bedrijfstakken met de meeste bedrijven die nu al weten het eerste halfjaar met winst te hebben afgesloten zijn de bouwnijverheid, de specialistische zakelijke diensten en de delfstoffenwinning; alle drie met zo’n 70% in de zwarte cijfers. De horeca en de cultuur, sport en recreatie doen het met 48% en 36% winstgevende bedrijven het slechtst.

Beheer
WP Admin