Concurrent vertraagt toelating pepinovaccin PMV-01

12-07-2016 | Laatste update op 12-09 | |
Concurrent vertraagt toelating pepinovaccin PMV-01
Concurrent vertraagt toelating pepinovaccin PMV-01

Valto en Groen Agro Control hebben bij Ctgb zienswijzen ingediend tegen de voorgenomen toelating van PMV-01, het vaccin van DCM tegen Pepinomozaïekvirus (PepMV) in tomaat. Hierdoor loopt de toelating van het vaccin in Nederland vertraging op.

PMV-01 heeft sinds eind 2015 een Europese registratie voor het gebruik als biologische gewasbeschermingsproduct in de EU. Deze toekenning geldt in principe tot 2031 omdat het om een ‘groen’ middel gaat, aldus Annelies Justé van DCM Nederland. In België, Groot-Brittanië, Tsjechië en Marokko is PMV-01 al toegelaten als gewasbeschermingsmiddel. Na Europese goedkeuring dienen EU-leden zich binnen een half jaar uit te spreken over een eventuele toelating. Nederland doet dit op grond van de procedure voor een ‘zonale aanvraag’. Hierin kan de ‘concerned memberstate’ specifieke eigen omstandigheden meewegen in de beoordeling. En omdat het bij PMV-01 om een middel gaat waarvan de werkzame stof niet eerder in Nederland is toegelaten, moet (volgens het bestuursreglement toelating gewasbeschermingsmiddelen en biociden Ctgb 2007) eerst een zienswijzeprocedure worden doorlopen, laat Ctgb weten.

Drie zienswijzen ingediend

Belanghebbenden hadden tot 1 juli de tijd om bezwaar te maken tegen het voorgenomen besluit voor toelating van PMV-01. In totaal zijn er drie zogenaamde zienswijzen ingediend. Behalve Valto en Groen Agro Control heeft er ook iemand op persoonlijke titel een zienswijze ingediend. Uit privacy-overwegingen maakt Ctgb de naam niet bekend. In verband met ‘eventuele concurrentiegevoelige informatie’ benoemt Ctgb ook alleen de hoofdlijnen van de ingediende zienswijzen. “Inhoudelijk hebben de zienswijzen betrekking op: werkingsmechanisme, de UV gevoeligheid van het virus, het virus-isolaat en het mogelijke risico voor algen en waterplanten.” Wetenschappelijke beoordelaars van Ctgb gaan de zienswijzen inhoudelijk beoordelen. Hierdoor loopt het besluit van het College verder vertraging op.

Beide vaccins inzetbaar

Valto en Groen Agro Control produceren zelf V10, een mix van VX1 en VC1 van twee verschillende virusstammen. Na jaren van gedoogd gebruik in de Nederlandse tomatenteelt, werd het aanvragen van een officiële toelating onontkoombaar. Omdat dit traject bij PMV-01 al tien jaar geleden is gestart en op basis van gedegen wetenschappelijk onderzoek is uitgevoerd, heeft PMV-01 steeds voor gelopen in de toelatingsprocedures. In Nederland heeft dat vooralsnog niet geleid tot een toelating van het DCM-vaccin. Voor het gebruik van beide vaccins maakt het niet uit. Per 4 juli hebben zowel PMV-01 als V10 opnieuw een tijdelijke vrijstelling voor 120 dagen voor gebruik in de belichte productieteelt van tomaten.

Boonekamp
Gerard Boonekamp oud-redacteur


Beheer