Doorgaan naar artikel

‘Concentreer proef wietteelt in Brabant’

De provincie Noord-Brabant moet het landelijke experiment met gereguleerde wietteelt binnen haar grenzen halen.

De SP-fractie roept het provinciebestuur op zich hard te maken voor het binnenslepen van de proef voor teelt voor coffeeshops. Het provinciebestuur moet daarvoor in overleg met de Brabantse steden, stelt de SP in vragen aan Gedeputeerde Staten. Recent pleitte ook de Westlandse politiek voor lobby van het gemeentebestuur voor gecontroleerde teelt van cannabis, maar dan voor medicinaal gebruik.

Regeerakkoord

De SP denkt dat er met de overeenstemming uit het regeerakkoord kansen liggen voor Brabant. Vorige week werd bekend dat VVD, CDA, D66 en ChristenUnie proeven willen doen met gereguleerde wietteelt. De experimenten worden uitgevoerd in 6 tot 10 middelgrote gemeenten. Doel van de experimenten is te onderzoeken of en hoe gecontroleerd geteelde wiet aan de coffeeshops geleverd kan worden en wat de effecten hiervan zijn.

Meerdere voordelen

De SP is hoopvol dat er meerdere positieve effecten zijn van gereguleerde wietteelt. “De SP-fractie is van mening dat regulering van de cannabisteelt kan leiden tot een vermindering van de criminaliteit, een betere kwaliteitscontrole, meer werkgelegenheid en meer belastinginkomsten voor de overheid. Het lijkt ons dan ook een goed idee om in Brabant een pioniersrol te spelen in dit experiment.”

Bekijk meer

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin