Doorgaan naar artikel

Collectief zuiveren bij AWZI nu definitief

De collectieve waterzuivering bij AWZI Nieuwe Waterweg gaat definitief door.

De leden van de Waterzuiveringscoöperatie Westland U.A. stemden dinsdag 1 november unaniem voor de realisatie van een collectieve zuivering van gewasbeschermingsmiddelen bij de afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI) Nieuwe Waterweg in Hoek van Holland. Daarmee is voor het bestuur van de coöperatie de weg vrij om de overeenkomst te tekenen met het Hoogheemraadschap van Delfland, die de zuiveringsinstallatie zal realiseren.

25% water uit de glastuinbouw

Sinds de ondertekening van het Hoofdlijnenakkoord Waterzuivering Glastuinbouw eind 2015 was Glastuinbouw Nederland in overleg met het hoogheemraadschap van Delfland over de mogelijkheid van een collectieve zuivering. Als het ergens zou kunnen dan was dat bij de AWZI Nieuwe Waterweg, omdat hier naar verhouding het meeste water uit de glastuinbouw wordt aangevoerd. Van de totale afvalwaterstroom is circa 25% water uit de glastuinbouw. Na een verkenning van beschikbare technieken en het peilen van draagvlak voor de collectieve zuivering bij ondernemers, werd duidelijk dat een collectieve zuivering haalbaar zou moeten zijn.

Aansluiting

Zo’n 300 glastuinbouwbedrijven, met een gezamenlijk glasoppervlak van ongeveer 1.000 hectare, zijn aangesloten bij de coöperatie. Bart van Meurs, projectleider bij de waterzuiveringscoöperatie: “Maar er zullen mondjesmaat nog wel uitbreidingen komen. Bijvoorbeeld van aangesloten telers die gaan uitbreiden of die een buurbedrijf overnemen dat geen contract heeft. Ze zijn welkom. Hoe meer hectares meedoen, hoe kleiner de kosten per bedrijf.” Op grond van de gemaakte begroting wordt een instaptarief per bedrijfslocatie geheven, aangevuld met een prijs per vierkante meter.

Er wordt gebruik gemaakt van het bestaande rioleringsstelsel. Alleen voor een deelnemende groep telers rondom De Lier, die tot nu toe via een buffer loosden op de AWZI bij Vlaardingen, moet een nieuwe leiding getrokken worden die aansluit op het netwerk naar Hoek van Holland.

Alle kosten voor telers

Met dit project wordt de grootste collectieve zuivering van gewasbeschermingsmiddelen gerealiseerd. Daartoe moet al het afvalwater worden gezuiverd, wat automatisch betekent dat ook al het huishoudelijk afvalwater wordt gezuiverd van microverontreinigingen zoals medicijnresten.

Het telers-collectief draagt nu alle kosten voor de verplichte zuivering. Maar er zal ook een keer nieuwe regelgeving voor burgers gaan komen, voor het lozen van die medicijnresten. Als dat concreet en geëffectueerd wordt, dan zal er onderhandeld gaan worden over een kostenverdeling tussen teeltbedrijven en andere lozers.

Planning

Volgens de huidige planning is de collectieve zuivering januari 2024 in bedrijf. In 2034 wordt besloten of en zo ja, op welke wijze de samenwerking tussen de waterzuiveringscoöperatie en het hoogheemraadschap wordt voortgezet.

Positief advies

De Beoordelingscommissie Zuiveringsinstallaties Glastuinbouw heeft een positief advies uitgebracht en is er duidelijkheid over de benodigde investeringen. Die informatie was voor de leden van de coöperatie voldoende om vertrouwen te hebben in de goede afloop en voor de realisatie van de collectieve zuivering te stemmen.

Bromaat

Bij de uitwerking van de zuiveringstechniek bleek de uitdaging groter dan verwacht. Nieuwe normstelling voor de lozing van bromaat maakte de toepassing van zuivering met ozon niet haalbaar, waardoor werd overgestapt op zuivering met poeder-actief-kool. Bromaat is een zorgwekkende stof, die tijdens het ontsmettingsproces kan ontstaan als er bromide in het rioolwater zit. Bromide is volgens Van Meurs geen bestanddeel in gangbaar drainwater, zodat individuele telers met een ozon-ontsmetter volgens hem niet geconfronteerd worden met beperkingen voor hun installatie.

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin