Claim besmet plantmateriaal afgewezen

16-06-2014 | Laatste update op 24-08 | |
Claim besmet plantmateriaal afgewezen

Een claim voor schadevergoeding wegens besmet plantmateriaal in 1997 is verjaard, zo oordeelt het Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch.

De zaak sleept al zolang vanwege een rechtszaak tegen onder meer de voorloper van Nak Tuinbouw (Nak G). Die had het plantmateriaal eerder schoon verklaard, maar moest achteraf in een klachtenafhandeling constateren dat de zilveruitjes besmet waren met stengelaaltjes. Toen in 2009 de rechter claims afwees tegen Nak G kwam de afnemer van het plantmateriaal toch bij de leverancier voor een schadevergoeding, maar die stelde dat de kwestie verjaard is.

Die verjaring was cruciaal in deze zaak. De afnemer van het plantmateriaal was van mening dat juist afgesproken was een rechtszaak af te wachten en geen beroep op verjaring te doen. De afnemer claimde ruim 214.000 euro schadevergoeding, maar de afspraak om te wachten met de afhandeling kon niet voldoende aangetoond worden, stelde de rechter.

Verheul
Jeroen Verheul redacteur


Beheer