Doorgaan naar artikel

Cijfers kassen Noord-Holland roepen vragen op

Agriport A7 gebruikt geen warmte van datacenters, maar is marktleider in aardwarmte. - Foto: Gerard Boonekamp

Agriport A7 gebruikt geen warmte van datacenters, maar is marktleider in aardwarmte. - Foto: Gerard Boonekamp

Zonder verspreid glas staat 1.255 hectare glas in Noord-Holland. CBS-cijfers komen op een totaal van 1.055 hectare.

De Greenports Aalsmeer en Noord-Holland brengen de Glasmonitor uit met de provincie Noord-Holland. Het biedt een inventarisatie van het areaal kassen in de provincie. Het inzicht moet helpen het glasareaal te verduurzamen.

Met 664,3 hectare beslaat de glasgroenteteelt meer dan de helft van het areaal in Noord-Holland. Bij die inventarisatie is vooral gekeken naar de glasgebieden in de provincie, niet de verspreid liggende bedrijven. Het totaalcijfer zou dus hoger moeten zijn. In de Glasmonitor is wel gekeken naar de energiebehoefte, maar niet naar de invulling daarvan. Agriport A7 is op gebied van geothermie koploper in de sector.

De cijfers van de Greenports Aalsmeer en Noord-Holland tonen dat een derde van al het glas in die provincie in Agriport A7 ligt (429 hectare). Het gebied De Kwakel is met 180,3 hectare nog net groter dan Het Grootslag.

CBS-cijfers: 1.055 hectare

CBS komt in zijn cijfers over 2021 voor tuinbouw onder glas niet verder dan 1.055 hectare. Dat is 100 hectare meer dan in 2019. CBS telt daarvoor ook teelt onder plastic kappen en heeft op basis van de brede aanpak van de Landbouwtelling ook de verspreid liggende bedrijven in het vizier.

De officiële cijfers voor Nederlands glasareaal zijn de laatste jaren al omhoog bijgesteld. De registratie via de Landbouwtelling blijkt niet accuraat genoeg. Dat het landelijke areaal naar boven is bijgesteld heeft gevolgen gehad voor de energie-afspraken en prestaties van de sector.

Lees meer over het thema energie via GFactueel.nl/energie

Delen

Jeroen Verheul
Jeroen Verheul

redacteur

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin