‘Cijfers Greenpeace pesticideverkoop bekend’

16-02-2016 | Laatste update op 07-11 | |
'Cijfers Greenpeace pesticideverkoop bekend'
'Cijfers Greenpeace pesticideverkoop bekend'

Greenpeace heeft geheime verkoopcijfers over de verkoop van gewasbeschermingsmiddelen naar buiten gebracht. Die gegevens zijn alleen bij koepel Nefyto en de overheid bekend.

De conclusie dat de verkopen hoger zijn dan de cijfers van Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is niet nieuw, zegt directeur Maritza van Assen van de koepel Nefyto. “Dat is al jaren bekend en dat hebben we ook al verschillende keren besproken met het CBS, dat iet alle teelten ondervraagt en het is ook niet verplicht voor telers om het gebruik in te vullen.”

Volgens Greenpeace blijkt uit de cijfers dat de verkoopcijfers van het onkruidmiddel glyfosaat vijf keer zo hoog zijn als het gebruik volgens het CBS. De dienstdoende ministeries beschikken al jaren over beide cijfers, maar gebruiken nog steeds CBS-cijfers.

Greenpeace publiceert de verkoopgegevens voor afzonderlijke middelen vlak voor een kamerdebat over het middelenbeleid.

Gevoelig

Nefyto onderzoekt hoe die cijfers naar buiten zijn gekomen. “Die zijn geheim omdat het concurrentiegevoelig is, maar de beleidsbepalers in Den Haag zijn op de hoogte van deze cijfers en ze zijn dan ook gebruikt voor het bestaande middelenbeleid”, aldus Van Assen. Wel publiceert Nefyto de totale verkoop van actieve stoffen op haar website, zonder uitsplitsing naar het type.

Greenpeace roept de regering op volledig inzicht te geven in de verkoopcijfers van pesticiden en met realistische gebruikscijfers te komen. Nu gebruikt de regering nog altijd de CBS-gegevens, waarvan dus ook de middelenindustrie zegt dat ze niet kloppen.

Eigenschappen

In een nadere verklaring stelt Nefyto niet te begrijpen waarom de focus van Greenpeace ligt op het gebruiksvolume van gewasbeschermingsmiddelen. Vanuit milieu-oogpunt zou het immers logischer zijn de aandacht te vestigen op de manier waarop de middelen worden gebruikt en op de eigenschappen van de stoffen. Op beide aspecten zijn de afgelopen periode stappen gezet. Zo stelde de Gezondheidsraad dat moderne chemische gewasbeschermingsmiddelen selectiever zijn en beter afbreekbaar. Ook zet de industrie volop in op de ontwikkeling van biologische en laagrisico middelen en op de verduurzaming van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, aldus Nefyto.

Verheul
Jeroen Verheul redacteur
Meer over


Beheer