Doorgaan naar artikel

Chinese Kool

Afbeelding

‘Bietencystenaaltjes, die moet je in de gaten houden’

“We gaan deze week nog starten met de oogst van Chinese kool voor de bewaring”, aldus Theo Rooyakkers in Helden op woensdag 12 oktober. “Daar zijn we een week of 5 à 6 mee bezig, als het weer wil meewerken. We willen rond 20 november klaar zijn. Dat is heel anders dan vorig jaar, toen konden we pas op 1 november met de oogst beginnen.”

Gewasbescherming
De kool staat er prima, mooi groen bij, op een enkel hoekje  na. “Daar zit wat smet in. Ik wijt dat aan het weer, daar kun je verder niets aan doen. In eerste instantie dreigde de groeisnelheid wat achter te blijven, totdat het weer eind september even omsloeg naar zomerse omstandigheden. We moesten toen ook weer beregenen, wat maakte dat het gewas een stevige inhaalslag kon maken. Achteraf bezien is de groei toen zelfs even te snel gegaan. We zullen zien hoe dat uitwerkt voor de bewaarbaarheid.” Het ras is Bilko in plantingen tussen 7 tot 20 augustus. Nagenoeg alle percelen zijn tevoren bemonsterd op aaltjes. Met name bietencystenaaltjes kunnen problemen geven, bleek vorig jaar. “Daar hebben we vorige jaar mee geleerd, op een perceel waar de besmetting duidelijk te hoog was.” De druk van mineervliegen viel deze herfst alles mee, uitgezonderd wat vreterij op oud blad. “Dat bewaar je toch niet. Ik denk dat we heel blij kunnen zijn met de komst van Vertimec, maar het was mooier geweest als die toelating er drie maanden eerder was gekomen. In de zomer hebben we wel veel last van mineervlieg gehad.” Met Movento zijn de luizen aangepakt. “Dat konden we nog mooi op tijd inzetten, maar je moet met Movento wel leren omgaan. Na de behandeling gaat er 7 tot 10 dagen overheen voordat je ziet dat het werkt, tot dat moment twijfel je wel eens of het werkelijk doet wat het moet doen. Ik heb in ieder geval geleerd dat je niet te lang moet wachten met Movento, om luizen zo snel mogelijk de pas af te snijden; het is zeker geen Pirimor.” De druk met koolvlieg valt mee, na Tracer op de plantenbak. “Het is jammer dat het net te kort werkt om heel de teelt mee te kunnen uitzingen.”

Bemesting
De bemesting startte aan de basis met 300 kilo kalkstikstof plus 400 kilo patentkali. Om de kalkstikstof goed tot zijn recht te laten komen, moest tot het planten wel een pauze in acht genomen worden, “van drie dagen per 100 kilo kalkstikstof, dat is de richtlijn om het risico op gewasschade te voorkomen. Dat is overal goed gegaan, op een perceel na, denk ik, daar lijkt wat schade te zijn ontstaan. Het was er misschien te droog, waardoor de omzetting van die kalkstikstof wat achterbleef. Op zich ben ik er verder wel tevreden over, we hebben het ingezet om de pH in de grond op te peppen, en het ruimt onkruid op.” Tijdens de eerste schoffelbeurt is – afhankelijk van de gewasstand – nog zo’n 200 kilo KAS per hectare bijgestrooid, later gevolgd door een bijbemesting met Nitrabor op enkele plekken die na hevige regen te nat bleven. Voor het sluiten van het gewas is er in rijenbemesting nog 300 kilo Entec en 150 tot 200 kilo Nitrobor per hectare bijgegaan.

Bron: Groenten&Fruit – Auteur: Joost Stallen 

Beheer
WP Admin