Certificering eerlijke arbeid in de steigers

21-02-2014 | Laatste update op 03-08 | |
Certificering eerlijke arbeid in de steigers

GRASP. Zo heet de Global GAP voor arbeid en arbeidsomstandigheden. De vormgeving is nog in ontwikkeling, maar over een paar jaar zal het gemeengoed zijn, net zoals Global GAP geworden is. Dat verwacht Ad Klaassen van DPA.

“De samenleving wil kunnen vertrouwen op een veilig product. De volgende stap is dat ze ook willen dat de mensen die daaraan meewerken volgens de regels worden betaald en onder menselijke omstandigheden werken en gehuisvest zijn”, liet Ad Klaassen van DPA zijn gehoor weten op donderdag 20 februari. Dat gehoor bestond uit witloftelers die afkwamen op een bijeenkomst georganiseerd door LTO Vollegrondsgroente.net.

In 2015 verplicht?

Telers zullen moeten aanhaken, want net als bij Global GAP zal iedere teler over een aantal jaren GRASP gecertificeerd (moeten) zijn, verwacht Klaassen. Op dit moment verkeert GRASP in de fase van opgestelde criteria die vervolgens op nationaal niveau geïmplementeerd gaan worden en ook aantoonbaar moeten zijn. “Vrijwel alle afzetorganisaties gaan eisen stellen”, maakt de voorzitter van Global GAP duidelijk. “Mogelijk is het in 2015 zelfs al verplicht.”

Checklist is er al

Inmiddels is er een checklist opgesteld met daarop acht criteria. Telers kunnen aan de hand van die checklist kijken hoe op het eigen bedrijf de vlag erbij hangt. Criteria waar het om gaat zijn een werknemersvertegenwoordiging (OR of contactpersoon), het hebben van een klachtenprocedure, zelfklaring (‘mensenrechten en goede sociale praktijken’), er moet iemand aantoonbaar verantwoordelijk zijn voor de sociale kant van de werkzaamheden, er moeten kopieën zijn van de contracten van de werknemers en ze moeten aantoonbaar het juiste salaris ontvangen. De loonstroken moeten voldoen aan de wettelijke eisen (en cao’s) en er mag geen sprake zijn van kinderarbeid.

Nog geen audit

In tegenstelling tot Global GAP is bij GRASP op dit moment geen sprake van een audit, maar van een assessment. Dat betekent dat er geen goedkeurend of afkeurend rapport wordt opgesteld, maar wel dat er aanbevelingen ter verbetering worden gedaan. Dat gebeurt met een beoordeling per onderwerp variërend van groen, oranje tot rood. Die beoordeling wordt ook zichtbaar op een website en gecommuniceerd naar de betrokken afzetvereniging.

Verstegen
Stan Verstegen Redacteur
Meer over


Beheer