Doorgaan naar artikel

CDA Zuid-Holland: meer focus op individuele glasteler

Het Glasberaad CDA Zuid-Holland, een CDA-denktank voor lokale en provinciale bestuurders, heeft een pamflet gepresenteerd met daarin deels nieuwe instrumenten voor modernisering van het glasareaal.

Die zijn vooral gericht op individuele telers. Het Glasberaad denkt dat plannen voor collectieve warmteprojecten nu te veel gericht zijn op groepen telers, maar zou de nadruk ook op individuele telers buiten deze gebieden moeten liggen. Met nieuwe kastechnieken en elektrisch verwarmen is veel te winnen voor individuele bedrijven, stelt het Glasberaad. Daarvoor is soms een windmolen naast de kas nodig.

Sloopfonds

Zo pleit het Glasberaad voor een revolverend sloopfonds om individuele bedrijven te helpen asbest te verwijderen in een sloopbesluit. Het CDA voorziet dat er meer gesloopt gaat worden nu de woningmarkt aantrekt, maar een deel van de stoppende bedrijven zit buiten zo’n ontwikkelingsgebied. Voor deze bedrijven is het aantrekkelijk om oud glas te laten staan en zo de bestemming overeind te houden. Het CDA adviseert dat gemeenten de oud-ondernemers zekerheid biedt dat de bestemming overeind blijft.

Pamflet overhandigd aan gedeputeerde

Vrijdag 16 maart overhandigde het Glasberaad de adviezen in het pamflet aan gedeputeerde Adri Bom-Lemstra van provincie Zuid-Holland. Zij heeft glastuinbouw in haar portefeuille en werd bij haar aanstelling geconfronteerd met het sneuvelen van potje geld voor sanering van oud glas. Zo’n revolverend fonds voor sloop moet gevuld worden.

Volgens het Glasberaad kan door een verhoogde woningbouwactiviteit in Zuid-Holland op oud-tuinbouwland een fonds voorzien worden van geldelijke middelen. Verschillende gemeenten denken na over verevening van bij ruimtelijke ordening.

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin