Doorgaan naar artikel

CDA wil topsectorbeleid onder de loep nemen

KWS Saat onderzoekt in het Duitse Einbeck jonge bietenplantjes met behulp van de modernste technieken. Foto: KWS

KWS Saat onderzoekt in het Duitse Einbeck jonge bietenplantjes met behulp van de modernste technieken. Foto: KWS

Het CDA stelt Kamervragen over het topsectorenbeleid van het ministerie van Economische Zaken.

Zo wil het CDA opheldering over de verdeling van de gelden van de overheid (TKI-toeslag). De topsector High Tech Systemen en Materialen (van 2013 tot 2015) ontving circa 41% van de TKI-toeslag en de topsector Tuinbouw en Uitgangsmaterialen 14,9%. De topsector Creatieve Industrie en Logistiek respectievelijk 0,2% en 1%. In totaal zijn 9 topsectoren aangemerkt.

Aanleiding van de vragen is een artikel in het Financieele Dagblad over het deels mislukken van het topsectorenbeleid. De onderzoeksinstellingen staan onder druk. De bezuinigingen op toegepast onderzoek worden niet genoeg gecompenseerd door innovatiesubsidies en opdrachten van het bedrijfsleven.

Te weinig fundamenteel onderzoek

Bovendien komen onderzoeksinstituten onvoldoende toe aan fundamenteel onderzoek omdat voor topsectorengeld ook het bedrijfsleven betrokken moet zijn. De onderzoeksvoorstellen zijn daardoor vooral voor toegepast onderzoek.

Verder blijkt uit onderzoek van het Rathenau-instituut dat universiteiten steeds meer van deze gelden ontvangen. Het CDA wil weten wat dit betekent voor de overige instituten (voor toegepast onderzoek).

Kennisvouchers

Recent toonde onderzoek van SEO Economisch Onderzoek aan dat het MKB-bedrijfsleven en onderzoeksinstellingen in de tuinbouw via de aparte MKB-innovatieregeling MIT (uit het topsectorenbeleid) goed benutten. Zo ging bijna de helft van kennisvouchers in 2015 naar Tuinbouw en Uitgangsmaterialen en met name naar een onderzoeksorganisatie in de tuinbouw.

TNO stelde recent vast dat energie-onderzoek vooral op steun uit de tuinbouwsector kan rekenen en daarmee kansrijker is om topsectorgelden te verwerven. Voor andere groene onderwerpen is de trekkracht vanuit de sector beperkter, zo bleek uit een studie naar vergroening door topsectoronderzoek. De topsector Tuinbouw & Uitgangsmateriaal komt in dat vergroeningsonderzoek ook goed naar voren.

Delen

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin