Doorgaan naar artikel

CDA wil rol gemeente Westland in waterzuiveringsdossier

Foto: Peter Visser

Foto: Peter Visser

CDA Westland heeft schriftelijke vragen gesteld over de specifieke Westlandse knelpunten en mogelijkheden in het waterzuiveringsdossier.

Die partij wil dat de gemeente kijkt naar mogelijkheden daar zelf een rol in te spelen. Zo zou het college moeten inventariseren of er collectiviteit mogelijk is in investeringen in waterzuivering. Nu bestaat de kans dat grote bedrijven eigenstandig gaan investeren in waterzuivering en de kans op een collectief systeem wegvalt in een gebied.

Ook wil het CDA weten hoe de gemeente moet omgaan met opgekochte bedrijven die tijdelijk verhuurd worden. Specifiek in het Westland speelt het kwelwater een rol. Ook deze factor kan een investeringsbesluit beïnvloeden. De gemeente zou met het waterschap meer duidelijkheid moeten verschaffen over het kwelwaterdossier.

Het waterzuiveringsdossier kent nog veel onduidelijkheden. De tuinbouwondernemers kunnen individueel of in een cluster investeren. Er is echter vanuit de overheid nog geen duidelijkheid over de invulling van deze opgave,  omdat volgens het CDA nog geen systeem is goedgekeurd. Momenteel worden er 3 tot 5 verschillende systemen getest door de WUR.

Beheer
WP Admin