Doorgaan naar artikel

CDA: warmteprojecten tuinbouw in gevaar

CDA dringt aan op overleg over mogelijke effecten van de hoge gasprijs op het voortbestaan van bestaande warmteprojecten.

CDA stelt in Kamervragen signalen te ontvangen dat verduurzamingsprojecten dit jaar mogelijk onvoldoende steun krijgen uit de regeling voor SDE++-subsidie. Door de hoge gasprijs is de steun uit deze regeling onvoldoende. Die regeling is erop gericht te compenseren voor lage gasprijzen.

Er zijn signalen dat meerdere van warmteprojecten worden stilgelegd dit jaar, schrijven CDA’ers Bontenbal en Boswijk. Deze warmte uit bijvoorbeeld geothermie wordt door de lagere SDE-steun duurder, terwijl warmte uit een wkk aantrekkelijker is door de hoge opbrengst van elektriciteitsverkoop. Bij aardwarmte speelt bovendien mee dat de elektriciteit voor de pompen duurder is geworden.

CDA wil nu via Kamervragen weten wat het effect is op de energietransitie als warmteprojecten stil komen te liggen en hoe vaak het ministerie verwacht dat dit gebeurt.

Spoedoverleg

CDA vraagt de betrokken bewindvoerders van de ministeries LNV en EZK om in overleg te treden met de glastuinbouw. Die moeten nadrukkelijk het perspectief voor de energietransitie en de financiële problemen die tuinders hebben in de nabije toekomst op de agenda zetten.

Uit een enquête van Glastuinbouw Nederland bleek eind 2021 al dat 38% van de glasgroententelers binnen een jaar liquiditeitsproblemen verwacht bij blijvend hoge gasprijzen. Die raming staat nog steeds overeind, laat Glastuinbouw Nederland weten, die vorige week een brandbrief overhandigde aan bewindvoerders.

Lees meer over het thema energie via GFactueel.nl/energie/

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin