Doorgaan naar artikel

CBS: minder garantstellingen, maar wel doelmatig

Foto: ANP

Foto: ANP

Garantstellingen Landbouw (GL) zorgen voor meer investeringen in duurzaamheid en steunen jonge ondernemers.

Ook leidt de borgstelling door de overheid niet tot overinvestering omdat onrendabele plannen er toch realiseerbaar door zouden worden. Dat concludeert het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) uit een analyse van de garantstellingen in de land- en tuinbouw tussen 2010 en 2014. Het CBS analyseerde de aanvragen in aanloop naar een evaluatie van de inmiddels weer tot Borgstelling Landbouw omgedoopte regeling.

Dip in GL-aanvragen

In de periode 2010 tot en met 2014 werden in totaal 569 aanvragen gedaan in de regelingen GL (voor leningen tot € 600.000) en GL+ (voor leningen vanaf € 600.000 tot € 2,5 miljoen). De meeste aanvragen (405) kwamen bij de veehouderij vandaan. De glastuinbouw was goed voor 74 aanvragen, waarvan 39 van groentetelers. Daarnaast vroegen 13 fruit- en 4 vollegrondsgroentebedrijven een garantstelling aan.

Van alle aanvragen haalden 88% de eindstreep. Met name de grotere aanvragen voor GL+ zijn succesvol. Gedurende de periode was een piek van aanvragen te zien in 2011, met daarna een stevige afname. Het aantal aanvragen in de glastuinbouw duikelde vooral in 2012 sterk, mede door de effecten van de Ehec-crisis.

GL-bedrijven minder solvabel

De gemiddelde solvabiliteit van de glastuinbouwbedrijven die een garantstelling hebben gekregen tussen 2010 en 2014, was in het jaar voorafgaand aan de garantstelling 9,6%. De hoogte van de rentabiliteit op het eigen vermogen is echter vergelijkbaar met dat van de vergelijkingsgroep, zowel met als zonder een zekerhedencorrectie. Dit duidt er op dat het wel om ondernemingen gaat die voldoende continuïteit bieden.

Nieuwbouw kassen van kwekerij Schenkeveld in Rijsenhout (Noord-Holland) - Foto: Ton van der Scheer

Nieuwbouw kassen van kwekerij Schenkeveld in Rijsenhout (Noord-Holland) – Foto: Ton van der Scheer

Nieuwe GL-bedrijven overleven beter

Het gebruik van GL leidt iets vaker dan normaal tot vernieuwde bedrijven. Het gaat dan om nieuwe ondernemingen, maar ook bedrijven die van ondernemer of rechtsvorm veranderen. Gebruikers van de garantstellingen laten ook zien dat ze grotere overlevingskansen hebben dan overige landbouwers: tot wel 9% hoger. Van de boeren die succesvol een beroep doen op de garantstellingen is gemiddeld 27% jonger dan 40 jaar, tegenover 13% in de vergelijkingsgroep.

GL-tuinders vaker Groen Label

Landbouwondernemingen die gebruik maken van GL+ zijn ten slotte marginaal duurzamer dan boeren en tuinders die dit niet doen. Ze produceren iets vaker duurzame energie en op biologische wijze. GL+ maakt de bouw van 16% van alle Groen Label Kassen (mede) mogelijk.

Delen

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin