Doorgaan naar artikel

CBS: minder arbeid, meer opbrengst

Het CBS heeft berekend dat in 2011 (sinds 2000) de standaardopbrengst per fulltime arbeider in glastuinbouwbedrijven met 20 procent is gestegen.

Het aantal glastuinbouwbedrijven is met 50 procent gedaald tot 4.140. Bedrijven bewerken ook 18 procent minder cultuurgrond dan in 2000, becijferde het CBS. Toch is de standaardopbrengst (bedrijfstoeslagen en subsidies niet meegerekend) per arbeidsjaareenheid (aje) met bijna 20 procent gestegen. Van 102.000 euro standaardopbrengst in 2000 tot 122.000 euro in 2011.

In 2011 werd met een fulltime arbeider 35 are grond bewerkt, dat was 36 are in 2000. De intensievere productie – het per arbeidsjaar bewerken van 1 procent minder grond – leidde volgens het CBS tot die stijging van 20 procent.

De economische omvang van de totale glastuinbouw is in de periode 2000 tot 2011 wel gelijk gebleven. Een doorsnee glastuinbouwbedrijf is flink groter geworden. In 2011 gaat het om 3,5 hectare cultuurgrond, dat is 65 procent meer dan in het jaar 2000. Ook de ingezette arbeid per bedrijf is met 66 procent gestegen.

Bron: Groenten & Fruit – Auteur: Brammert Waagmeester

Bekijk meer

Share this

Brammert Waagmeester

voormalig freelance marktredacteur

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin