CBS: meer tomaten op krimpend glasareaal

26-06-2014 | Laatste update op 13-09 | |
CBS: meer tomaten op krimpend glasareaal

Het areaal glas dat in productie is in Nederland kromp dit jaar met 340 hectare, waaronder een krimp van 80 hectare bij paprika naar 1.160 hectare.

Het areaal tomaten steeg nog wel licht met 20 hectare dit jaar naar 1.790 hectare. Dat blijkt uit de landbouwtelling van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het zijn eerste resultaten uit de landbouwtelling. Vorig jaar werden cijfers voor glasgroente later in dat jaar nog aangepast.

De daling van 340 hectare glasareaal ligt vooral bij de sierteelt. Voor alle glasgroenteproducten opgeteld verdween 50 hectare.

In één jaar tijd zijn veertig glasgroentebedrijven met de hoofdteelt tomaat of paprika verdwenen, blijkt uit de cijfers van CBS.  Bij beide teelten gaat CBS nu uit van een daling van twintig bedrijven.

Verheul
Jeroen Verheul redacteur


Beheer