CBb vraagt Europees Hof advies over gewasbescherming

05-05 | |
Foto: Peter Roek
Foto: Peter Roek

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) vraagt het Europees Hof van Justitie hoe ze de Europese regelgeving precies moeten toepassen in drie rechtszaken rondom gewasbeschermingsmiddelen.

De bestuursrechter houdt de zaken verder aan tot het Europees Hof zich over de vragen heeft kunnen buigen.

Closer, Dagonis en Pitcher

De rechtszaken gaan over de toelating van drie gewasbeschermingsmiddelen: Closer, Dagonis en Pitcher. Actiegroepering PAN-Europe vecht deze aan. Het CBb vraagt het Europees Hof nu om uitleg van het Europees recht rondom de toelating van gewasbeschermingsmiddelen.

Vragen die het CBb stelt, gaan onder meer over in hoeverre Nederland bij de toelating kan afwijken van een door een andere lidstaat uitgevoerde beoordeling. In geval van het middel Closer is de beoordeling uitgevoerd door Ierland. Dat is onderdeel van het Europese toelatingssysteem: één land beoordeelt, om dubbelwerk te voorkomen en om toelatingen te harmoniseren.

Tijdstip van beoordeling

Daarnaast is er discussie over naar het tijdstip waarop de beoordeling gebeurt: de stand van de wetenschappelijke en technische kennis op het moment van de toelating of een eerder moment, bijvoorbeeld de aanvraag. Ook daarover heeft het CBb in Europa vragen gesteld. Het Europees Hof van Justitie zorgt ervoor dat Europese regelgeving in alle lidstaten hetzelfde wordt uitgelegd en toegepast.

Graumans
Kirsten Graumans redacteur Boerderij en Food&Agribusiness
Meer over


Beheer