Catalaanse crisis bedreigt Spaanse export

05-10-2017 | Laatste update op 01-08 | |
Foto: AturadaDePais
Foto: AturadaDePais

De politieke instabiliteit in Catalonië heeft negatieve gevolgen voor export van groente en fruit.

Tijdens de staking van dinsdag 3 oktober werden op de belangrijkste snelwegen van Catalonië blokkades georganiseerd. Dit uit protest tegen de centrale Spaanse overheid en het harde optreden van de ordetroepen tijdens het referendum voor onafhankelijkheid van de autonome regio.

Petitie

Coexphal, de sectororganisatie die ruim 70% van de export van groente en fruit uit Almería en Granada vertegenwoordigt, reageerde meteen furieus. In de ochtend van 3 oktober bood Juan Colomina van Coexphal in Almería een petitie aan, gericht aan de Spaanse regering.

‘De kastuinbouw en de handel van groente en fruit zijn extreem gevoelig voor situaties als deze’.

Erg kwetsbaar

Coexphal ondersteunt in de petitie de opstelling van de regering om zo snel mogelijk de rechtsorde te herstellen via de grondwet. Tegelijkertijd vraagt Coexphal om bescherming van de vrachtwagens met groente en fruit die door Catalonië rijden. “De kastuinbouw en de handel van groente en fruit zijn extreem gevoelig voor situaties als deze, omdat ze erg afhankelijk zijn van de export naar heel Europa.” Vrijwel al het transport van groente en fruit naar het Noorden gaat via Catalonië.

Schade kwaliteit groente en fruit

Het is volgens Coexphal van fundamenteel belang dat de vrije doorgang over de wegen van Catalonië gegarandeerd wordt. De algemene staking die dinsdag een groot deel van het transport voor kortere of langere tijd lamlegde wordt gezien als een voorbode van meer problemen. Dergelijke acties hebben meteen gevolgen omdat vertragingen de kwaliteit kunnen schaden en steeds meer vrachten een vastgestelde aankomsttijd bij de klanten hebben.

Op 3 oktober waren de belangrijkste snelwegen in heel Catalonië voor korte of langere tijd geblokkeerd. Foto: ANP

Op 3 oktober waren de belangrijkste snelwegen in heel Catalonië voor korte of langere tijd geblokkeerd. Foto: ANP

Via een omweg

De transportsector van Almería heeft op 4 oktober ook zijn ongerustheid geuit. Volgens Asempal (associatie van wegtransport Almería) zijn chauffeurs zondag en dinsdag al alternatieve routes gaan rijden om blokkades te vermijden. De enige manier om Catalonië te omzeilen is de grensovergang bij Irun te nemen. Maar dit vraagt veel meer tijd dan de zuidelijke kustweg.

Grenscontroles

Transportorganisatie Atralme (associatie van goederenvervoer van Almería) schat dat er dagelijks 11.000 vrachtwagens de grens met Catalonië en Frankrijk oversteken waarvan 10% uit Almería komt. Bij de transportorganisaties bestaat de vrees dat er in Catalonië mogelijk grenscontroles zullen komen als het conflict verder escaleert. Dat zou voor onaanvaardbare vertragingen van de bederfelijke waar zorgen, aldus Andrés Belzunces van Asempal tegenover Europa press.

Boonekamp
Gerard Boonekamp oud-redacteur
Meer over


Beheer