Doorgaan naar artikel

Cao Open Teelten verlengd tot en met juli

Foto: ANP

Foto: ANP

De cao Open Teelten die 1 april afliep, is verlengd tot en met 31 juli 2017.

De cao is mede verlengd om de de verkorte wachttijd voor seizoenwerkers in stand te houden, zegt deskundige Diana Eleveld van de Werkgeverslijn.

De onderbrekingsduur volgens de Wet Werk en Zekerheid is 6 maanden, maar voor seizoenwerkers die jaarlijks maximaal 9 maanden aan het werk zijn, geldt een onderbreking van 3 maanden. Deze uitzondering op de ketenbepaling in de cao Open Teelten is echter alleen van toepassing als er een lopende cao is: er is dus geen sprake van nawerking.

Onderhandeling nieuwe cao

Onderwerpen van onderhandeling voor de nieuwe cao Open Teelten zijn onder andere de opzet van een nieuwe arbeidstijdenregeling en een seniorenregeling voor werknemers vanaf 60 jaar. Deze regeling maakt een arbeidstijd van 80% mogelijk tegen een vergoeding van 90% van het voltijds-loon. Nog een gespreksonderwerp is de toepassing van de regeling seizoenarbeid door uitzendbureaus.

Werkgeverskosten

De werkgeverslijn maakt periodiek een overzicht van de kosten voor de werkgever bij de tewerkstelling van verschillende ‘typen’ personeel. Uitgangspunt voor deze vergelijking is een volwassen werknemer, wekelijks 38 uur werktijd, zonder Cafetariaregeling:

Beheer
WP Admin