Calcium bemesting en vruchtdunning tegelijk

06-03-2020 | Laatste update op 01-08 | |
Handmatige vruchtdunning later in seizoen. - Foto: Anton Dingemanse
Handmatige vruchtdunning later in seizoen. - Foto: Anton Dingemanse

Een nieuwe formuliering van calciumthiosulfaat kan dienen als meststof én als dunmiddel in het hardfruit.

De Belgische meststoffenfabrikant Anorel lanceert Thiacal, een formulering op basis van calciumthiosulfaat als nieuwe calciummeststof. De fruitteler kan er meer calcium mee in de vruchten krijgen. Maar het kan ook dienen als alternatief voor het dunmiddel ATS.

De meststof ATS wordt in de fruitteelt vaak ingezet als bloemdunningsmiddel. Na het spuiten met ATS verbranden de stempels en deels ook de stijlen van de appelbloemetjes, die daardoor niet meer uitgroeien tot vruchtjes. De eerste bloemen die reeds gezet zijn, groeien na een ATS-bespuiting nog wel uit tot vruchten.

Gevaar bladverbranding

Het gevaar van een bespuiting met ATS is verbranding van het blad, wat vooral speelt als het blad nog wat nat is of na de bespuiting door dauw nat wordt. In theorie zou CaTS minder snel bladverbranding geven maar dit vermoeden is in de proef nog niet bevestigd.

Delphy deed vorig jaar al proeven met zowel CaTS als met ATS. Door de spcifieke omstandigheden in 2019 viel het dunningseffect van beide middelen wat tegen. Maar positief was dat zowel ATS als CaTS geen bladverbranding gaf. Al met al lijkt CaTS een interessante vervanger voor ATS maar Delphy benadrukt dat er wel meer proefervaring nodig is om het ook te adviseren.

Vroege bladbbemesting

De toepassing van de calciumvariant CaTS zou vooral interessant zijn als naast bloemdunning het ook een vroege bladbemesting met calcium zou betekenen. En het zou interessant kunnen zijn als vervanger voor de bespuitingen met de huidige calciummiddelen in de loop van de zomer tot de pluk.

Fruittelers spuiten normaal gesproken in de tweede helft van de zomer calciumchloride of calciumnitraat om het calciumgehalte van de vruchten te vergroten. Het grote bezwaar van deze meststoffen en vooral calciumchloride is verbranding. En ook de extra stikstof van calciumnitraat is lang niet altijd gewenst. Als alternatief voor deze meststoffen is al jaren een reeks van veiligere formuleringen op de markt. die vaak wel een stuk duurder zijn en relatief vaak minder calcium bevatten.

Effect in zomertoepassing twijfelachtig

Met CaTS moet de teler wel vroeg in het seizoen zijn. Pcfruit deed vorig jaar een proef waarin de nieuwe calciummeststof in een zomertoepassing vergeleken werd met een onbehandelde controle. Uit de vruchtanalyses bleek dat zes keer CaTS niet meer calcium in de vruchten gaf dan onbehandeld.

van Teeffelen
Wouter van Teeffelen freelance redacteur


Beheer