Doorgaan naar artikel

Bufferstrook toch dit jaar al verplicht

Toch geen overgangsjaar voor het mestbeleid. Foto: Hans Prinsen premium

Toch geen overgangsjaar voor het mestbeleid. Foto: Hans Prinsen

Brussel zet een streep door het overgangsjaar in het mestbeleid. Uitgestelde maatregelen gaan dit jaar per 1 maart toch al gelden.

Boeren moeten dit jaar toch rekening houden met bufferstroken langs waterlopen waar ze niet mogen bemesten. Ook gaan de maatregelen omtrent het tijdig inzaaien van vanggewassen op zand en löss dit jaar alsnog gelden. De Europese Commissie heeft landbouwminister Piet Adema teruggefloten en dwingt Nederland om de derogatiebeschikking in 2023 onverkort uit te voeren.

In december bood Adema een jaar speelruimte voor de bufferstroken en de vanggewassen om beter aan te sluiten bij de praktijk en om alles in wetgeving vast te kunnen leggen. Brussel gaat hier echter niet mee akkoord.

Bemestingsvrij, niet teeltvrij

De verplichte bemestingsvrije zone van 3 meter langs watervoerende sloten komt er dus toch dit jaar al. Langs droogvallende sloten gaat het om 1 meter. Langs waterlichamen die vallen onder de Kaderrichtlijn Water (KRW) of zijn aangemerkt als ecologisch waardevolle beken, geldt een bufferstrook van 5 meter. Langs reguliere sloten mag de bufferstrook versmald worden naar 1 meter als de bufferstrook meer dan 4% van het perceel zou omvatten.

De bufferstrook in het kader van de derogatiebeschikking is geen teeltvrije zone: ingezaaide gewassen hoeven niet vernietigd te worden, ze mogen alleen niet bemest worden. Minister Adema wil dit via een ministeriële regeling per 1 maart invoeren.

Verplicht vanggewas op zand ook dit jaar

Ook de korting op de gebruiksnorm op zand en löss, als je na 1 oktober een vanggewas zaait, gaat dit jaar in. Inzaai van een vanggewas mag later – tot 31 oktober – maar dan geldt een korting op de gebruiksnorm. Hierbij geldt een uitzondering voor wintergewassen. Hoe deze regeling er precies uit gaat zien en welke gewassen definitief worden aangemerkt als wintergewas en vanggewas is nog niet vastgesteld.

Lagere norm in drie gebieden

De kritiek van Brussel leidt er ook toe dat Adema versneld drie gebieden aanwijst als ‘met Nutriënten Vervuilde gebieden (NV-gebieden). Bedoeling was dat dit later zou gebeuren. Het gaat om gebieden in Noord-Holland, Zuid-Holland en Brabant.

In deze gebieden krijgen derogatiebedrijven te maken met dezelfde lage bemestingsnorm die nu ook al in de zuidelijke zand- en lössregio geldt. In 2023 is dit 220 kilo stikstof uit dierlijke mest. Later zullen nog meer gebieden aangewezen worden. Richting 2025 moeten de gebruiksnormen in alle NV-gebieden 20% verlaagd worden.

LTO dreigt met rechter tegen eurocommissaris

LTO Nederland reageerde vrijdag verbijsterd op het nieuws dat het overgangsjaar nu toch geschrapt wordt. De organisatie dreigt met een rechtsgang tegen de Europese Commissie als boeren gedwongen worden hun gewas te vernietigen door een misverstand tussen Nederland en de commissie. Voorzitter Sjaak van der Tak noemt het ingrijpen van Brussel geen regelgeving, maar regel-rancune. Lees meer hierover in artikel Brussel tikt Adema op de vingers om uitstel mestregels.

Bekijk meer

Delen

Image
Mariska Vermaas

parlementair verslaggever

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin