Doorgaan naar artikel

BTW: Rondpompbelasting

Wilde BTW-plannen brachten vooral de siertelers in rep en roer. Maar de logica rond deze rondpompbelasting gaat de hele tuinbouw aan.

De afschaffing van het verlaagde BTW tarief van 6% voor de sierteeltsector zou tot een desastreuze situatie gaan leiden. Banen op de tocht, continuïteit van sierteeltbedrijven op het spel en de Nederlandse woonkamers zonder bloemen en planten. Maar gelukkig is het plan voorlopig weer van tafel vanwege een effectieve lobby door de brancheverenigingen en door een niet al te beste samenwerking tussen coalitie en ‘gedoogpartners’ in Den Haag. Op zich geen storm in een glas water, want hoewel de wind is gaan liggen, houdt de vraag welke diensten en producten wel of niet in aanmerking zouden moeten komen voor het verlaagde BTW tarief de gemoederen wel bezig, zowel op nationaal als Europees beleidsniveau.

Voor producten die voorzien in een primaire levensbehoefte, waaronder groente en fruit lijkt de kust voorlopig wel veilig. Wat zou zo’n afschaffing van het verlaagde BTW tarief voor sierteeltproducten dan eigenlijk voor impact hebben. Een snelle analyse daarvan leidt tot de volgende conclusie: als 80% van de producten wordt geëxporteerd, is de resterende 20% voor de Nederlandse consument en daar zit dan dus het prijsopdrijvende effect. In een boeket van 10 euro zit bij toepassing van het huidige lage BTW tarief van 6%: 0,57 euro BTW opgesloten, bij 21% zou dat 1,74 euro BTW zijn, een verslechtering van de netto-opbrengst van de Nederlandse bloemist of supermarkt van 13%. Want zo werkt het uiteindelijk met BTW, het gaat er niet om wat je ‘erop’ legt, maar voornamelijk wat er uiteindelijk van de winkelprijs moet worden afgedragen.

Afdragen en terugvragen

Een consument heeft weinig met BTW, behalve dat hij bij elke aankoop direct aan de staatskas bijdraagt en niet van plan is bij elke wetswijziging meer voor z’n boodschappen te moeten betalen. De tuinbouwketen moet dat dus vooral zelf maar onderling oplossen zal de consument misschien wel denken. Terug naar het rekenvoorbeeld; bij 13% minder netto-omzet dat van toepassing is op 20% van de totale productie moeten de ketenpartners van veredelaars tot exporteurs en inkooporganisaties het in totaal dus met zo’n 2,6% minder omzet doen.

Los van het vraagstuk hoe men zich in de waardeketen tegen dergelijke niet beïnvloedbare bedreigingen zou moeten wapenen, zonder dat één schakel daarbij alle klappen moet opvangen, zet de hele BTW systematiek sowieso te denken. De hoeveelheid BTW aangiftes die door veredelaars, plantenkweker, glastuinbouwondernemer, telersverenigingen, exporteurs, inkooporganisaties en retailers moet worden gedaan met betrekking tot steeds hetzelfde product, kost alleen al heel veel kostbare tijd en wat te denken van het continue liquiditeitsbeslag dat gepaard gaat met dit rondpompen van belastinggeld, want dat is wat er in feite gebeurt: BTW in rekening brengen, de ander trekt de BTW weer af, voegt wat waarde toe en rekent over het hele bedrag weer BTW, wat de volgende schakel weer in z’n geheel aftrekt en ga zo maar door tot men via de nodige omzwervingen bij de consument terecht komt, die de BTW uiteindelijk definitief in de collectebus van de overheid stopt.

Sales tax

Wat een gedoe (en zeker als de opbrengst voor de staat beperkt blijft tot 6%)! De invoering van een sales tax, een alternatief voor de BTW, die men in de Verenigde Staten ook kent, waarbij alleen door de laatste schakel in de keten, de eindgebruiker, of consument belasting over de toegevoegde waarde wordt afgerekend, zou serieus overwogen moeten worden. Wat een besparing aan administratieve lasten en rente zou dat kunnen opleveren. Misschien wel zo veel dat als het budgettair echt nodig is, er over de hele linie gewoon één procentje BTW verhoging kan worden doorgevoerd, zonder dat de ondernemers erop achteruit gaan. Het is uiteindelijk toch gewoon een kosten-baten analyse, en een heel klein beetje minder omzet tegenover heel veel minder gedoe, zou voor veel tuinbouwondernemers misschien best een goede deal zijn. Dus zodra men de boel weer een beetje op orde heeft in Europa, zou er maar eens gesleuteld moeten gaan worden aan deze ‘rondpompbelasting’ die in de meest lidstaten behoorlijk wat mensen bezig houdt, die zich tegen die tijd hoogstwaarschijnlijk weer met uiteenlopende andere zaken bezig kunnen houden in de dan florerende Europese economie. Wat een vooruitzicht!

Share this

Frank Hollaar

manager tuinbouw

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin