Doorgaan naar artikel

Brussel wil landen overtuigen nieuw ToBRFV-beleid

De Europese Commissie heeft voorstellen gedaan aan EU-lidstaten voor een nieuwe ToBRFV-aanpak vanaf 1 juni.

Op Koningsdag komen EU-lidstaten bij elkaar om (onder meer) te praten over deze voorstellen voor een nieuwe aanpak van ToBRFV in de EU. Hoever de versoepeling van de maatregelen gaat, is niet duidelijk. Donderdag 27 april vergadert de Standing committee of Plant Health in Brussel, het comité waar lidstaten praten over plantgezondheid en waar Nederland onderdeel van is. Nederland wil de aanpak stevig wijzigen en afschalen. Dat lijkt vooralsnog niet haalbaar.

Verspreidingsmaatregelen

Op de agenda voor 27 en 28 april staat een ‘gedachtewisseling en eventueel advies van het Comité gepland over nieuw ToBRFV-beleid. Het beleid heeft de vorm van een ontwerp-uitvoeringsverordening tot ‘vaststelling van maatregelen om het binnenbrengen en de verspreiding in de Unie van het tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV) te voorkomen’.

Of het voorkomen van verspreiding minder ver gaat dan bestrijding van het virus is niet duidelijk. De tijdelijke maatregelen die nu gelden, waarin het tomatenvirus wordt behandeld als Q-organisme, lopen tot en met 31 mei. Ook het uitvoeringsbesluit ((EU) 2019/1615) had als titel en doel dat insleep en verspreiding van het virus moet worden voorkomen. Hoeveel versoepeling in de nieuwe maatregelen zit, is daardoor niet duidelijk.

LNV volgt voorstellen kritisch

Aanvankelijk wilde de Europese Commissie de noodmaatregelen verlengen. Hiervoor bestond eind januari onvoldoende steun bij lidstaten. Onder Nederlandse aanvoering pleit een groep landen voor een versoepeling. Nederland wil ToBRFV het liefst indelen op een lijst met plantenziekten waar lichtere maatregelen voor gelden, de zogenaamd niet-quarantaine- of RNQP-lijst.

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) zegt elk voorstel voor versoepeling van de Europese Commissie ‘kritisch te bekijken’ of deze wel ver genoeg gaan. Op deze specifieke voorstellen van de Europese Commissie kan de NVWA of ministerie van LNV nog niet reageren.

Lees ook: ToBRFV binnen en buiten de kaders van de wet

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin