Britten faseren importcontroles agf

30-11-2020 | |
foto: Shutterstock
foto: Shutterstock

Het Verenigd Koninkrijk voert douaneformaliteiten en grenscontrole van agf gefaseerd in. Dat zou lege schappen als gevolg van brexit moeten voorkomen.

De te verwachten files waar ook de vrachtwagens van Nederlandse handelsbedrijven met verse agf in zouden staan als gevolg van grenscontroles door Brexit, zullen per 1 januari korter zijn dan gevreesd.

Gezondheidscertificaat

De Britse regering maakte verleden week bekend dat pas per 1 april een deel van de groente en fruit een fytosanitair gezondheidscertificaat nodig heeft. Voor het meeste uitgangsmateriaal dat vanuit de Europese Unie naar het verenigd Koninkrijk gaat is zo’n certificaat wel al per 1 januari nodig. Per 1 juli komen nog meer groente en fruitsoorten op de lijst van ‘gereguleerde producten’. Precieze lijsten zijn nog niet bekend gemaakt.

Tijd winnen in exportproces

GroentenFruit Huis werkt samen met NVWA, KCB en een aantal handelsbedrijven aan vernieuwde keurmethoden, waaronder voorraadkeuringen, om tijd te winnen in het exportproces. Door het keuren te optimaliseren komt er minder tijdsdruk net voor vertrek naar de ferry. “Ook pleiten we continu voor digitalisering van het certificaatproces. Digitale in plaats van papieren certificaten passen beter bij een grootschalige exportstroom zoals die naar het VK”, aldus Daco Sol van Groenten Fruit Huis.

‘Green Lane’ nog niet definitief

De koepelorganisatie van handel en telersverenigingen werkt ook nog steeds aan een zogeheten Green Lane. Een rijbaan met voorrang speciaal voor verse groenten en fruit en andere bederfelijke agrarische producten naar het Verenigd Koninkrijk. “Zodra de invulling van dit proces bekend is, communiceren we welke stappen exporterende bedrijven moeten zetten. Dit moet de kans op vertragingen verkleinen.”

‘Systeem in VK nog niet klaar’

“Onze zorg is dat de systemen nog niet klaar zijn in het VK. We zullen wellicht eerst met papieren moeten werken. Maar alles wordt op alles gezet om uiteindelijk met digitale systemen te communiceren. Gelukkig hebben we door de fasering aan Britse kant voor die digitalisering nog een paar maanden extra tijd.”

Concurrentie van uiten EU

Als het VK straks een derde land is dat met andere derde landen net zulke afspraken kan maken als net de EU, kan het voor landen buiten de EU mogelijk relatief aantrekkelijker worden om op de Britse markt met agf uit de EU te concurreren. Sol ziet daar nog geen concrete beweging in komen. “Er komt op zich niet meer product op de markt. We kunnen niet tegenhouden dat het VK mogelijk een convenant aangaat met andere landen. Wat blijft is de jarenlange relatie van Nederland met het VK en het logistieke voordeel dat we hebben met de havens in de buurt waardoor we heel snel kunnen leveren.”

van der Scheer
Ton van der Scheer Redacteur


Beheer