Doorgaan naar artikel

Brexit-bijdrage drukt tarieven KCB in 2022

Keuring door KCB. - Foto: Ineke Kamp

Keuring door KCB. - Foto: Ineke Kamp

De tarieven van de keuringsdiensten zijn bekend voor 2022. Bij KCB zorgt een Brexit-bijdrage van de overheid voor een beperkte stijging.

Het ministerie van LNV heeft de tariefsaanpassingen per 1 januari 2022 bekendgemaakt voor fytosanitaire werkzaamheden door NVWA en plantaardige keuringsdiensten. De stijging van de KCB-tarieven (Kwaliteits-Controle-Bureau) bedraagt voor 2022 circa 1,3%. Hoewel de kosten voor personeel stijgen met 3%, blijft de kostenstijging dus beperkt. Een Brexit-bijdrage van de overheid speelt daarin een rol. Voor de noodzakelijke uitbreiding van de capaciteit heeft KCB een bijdrage van LNV ontvangen waardoor deze wervings- en opleidingskosten niet leiden tot verhoogde tarieven.

Bij Naktuinbouw stijgen tarieven gemiddeld 2,5%. Naktuinbouw volgt de cao Open Teelten en cao Glastuinbouw en de cao Tuinzaadbedrijven. Er wordt een stijging van de personele uitgaven verwacht van 3 tot 3,5%.

Bij NVWA is besloten de tarieven wederom niet kostendekkend te maken, maar maximaal met 2,4% te laten stijgen. Dit percentage is onder meer gebaseerd op het gewogen gemiddelde van de ‘loonvoet sector overheid’, blijkt uit de bekendmaking in de Staatscourant.

Beheer
WP Admin