Brede steun Kamer voor meer biologische middelen

27-11-2016 | Laatste update op 03-10 | |
Brede steun Kamer voor meer biologische middelen - Foto: Peter Roek
Brede steun Kamer voor meer biologische middelen - Foto: Peter Roek

Er komt een plan van aanpak om de beschikbaarheid van biologische gewasbeschermingsmiddelen voor onder meer de fruitteelt te verbeteren.

SGP’er Elbert Dijkgraaf heeft daarover bij de begrotingsbehandeling van het ministerie van Economische Zaken in de Tweede Kamer om gevraagd.

Motie breed gesteund

Zijn motie is mede ondertekend door Kamerleden Jaco Geurts (CDA), Carla Dik-Faber (ChristenUnie), Dion Graus (PVV), Rik Grashoff (GroenLinks), Fatma Koser Kaya (D66), Henk van Gerven (SP), Henk Leenders (PvdA), Helma Lodders (VVD) en Esther Ouwehand (Partij voor de Dieren).

Daarmee is de motie van Dijkgraaf de breedst gesteunde motie van de 35 moties die tijdens de begrotingsbehandeling zijn ingediend. Alle partijen die aan het debat deelnamen, hebben hun handtekening gezet.

Van Dam streeft naar verruiming middelenpakket

Staatssecretaris Martijn van Dam van Economische Zaken zei dat hij niet op voorhand kan beloven dat er een structurele vrijstelling voor relevante biologische gewasbeschermingsmiddelen komt. “Mijn inzet is om overal te komen tot een verruiming van het pakket aan groene gewasbeschermingsmiddelen, laagrisicomiddelen en dus ook middelen die geschikt zijn voor de biologische teelt. Ik heb maar één beperking: het moet passen binnen de Europese regelgeving.”

Braakman
Jan Braakman Redacteur


Beheer