Brede coalitie voor miljoeneninjectie plantgezondheid

19-10-2018 | Laatste update op 13-09 | |
Foto: ANP
Foto: ANP

Een breed front van organisaties wil dat op de landbouwbegroting in de komende 5 jaar € 60 miljoen wordt uitgetrokken voor plantgezondheid. In een brief aan de Tweede Kamer vragen zo’n 20 partijen, waaronder Natuur en Milieu, LTO Nederland en Rabobank, de weerbaarheid van planten te versterken.

In de brief vragen de organisaties van het ministerie van LNV voor de periode 2019-2023 € 60 miljoen te reserveren. “Het land- en tuinbouwbedrijfsleven zal dit bedrag minimaal verdubbelen. Dit resulteert de komende 5 jaar in een investeringsimpuls van ten minste € 120 miljoen, waarmee we de transitie naar weerbare plantaardige productie in een stroomversnelling brengen”, aldus de brief.

De betrokken organisaties doen de oproep aan de vooravond van de behandeling van de landbouwbegroting, die gepland staat over 2 weken.

Geld voor onder meer onderwijs, innovatie en onderzoek

Met de investering moeten weerbare rassen en teeltsystemen ontwikkeld worden, de biodiversiteit versterkt en informatie- en precisietechnologie worden toegepast en samenhang met meer groene gewasbescherming. “Naast onderzoek en innovatie is daarbij aandacht nodig voor onder meer onderwijs en doorstroming van kennis, stimulering van voorlopers, en verwaarding in markt en maatschappij. Dit alles vereist faciliterend beleid en regelgeving, bijvoorbeeld op gebied van laag-risico middelen, veredeling en bodembeheer.”

Grote uitdagingen voor Nederlandse land- en tuinbouw

De briefschrijvers benadrukken dat de Nederlandse land- en tuinbouw wereldwijd toonaangevend is. “Tegelijkertijd staat de sector voor een aantal grote uitdagingen: behoud van natuurlijke hulpbronnen, herstel van de biodiversiteit en het tegengaan van (de gevolgen van) klimaatverandering. Het antwoord hierop is kringlooplandbouw, waarin land- en tuinbouw en natuur verbonden zijn, emissies vergaand zijn teruggedrongen, en boeren en tuinders een eerlijke prijs krijgen voor hun product.”

Braakman
Jan Braakman Redacteur
Meer over


Beheer