Brede alliantie neemt regie aardwarmte

09-11-2017 | Laatste update op 02-06 | |
De symbolische opbouw van de boortoren - Foto: Peter Visser
De symbolische opbouw van de boortoren - Foto: Peter Visser

Een brede alliantie met overheden, Eneco en nu ook tuinders, gaat plannen maken voor waar in Zuid-Holland het beste aardwarmte kan worden gewonnen.

Er is een potentie van 200 doubletten, maar de zeven partijen willen plannen maken om aardwarmte zo duurzaam en veilig mogelijk te plannen en exploiteren. Een onderzoek naar de geografische risico’s behoort tot de plannen. De focus van aardwarmte verschuift daarmee van alleen glastuinbouw, naar gebouwde omgeving (woningen) en glastuinbouw.

Dat blijkt uit de intentie-overeenkomst voor de Geothermie Alliantie Zuid-Holland, die de partijen donderdag 9 november ondertekenen op het congres Energietransitie en Geothermie. Als operator is ook Hydreco Geomec betrokken bij de alliantie, met verder Eneco, EBN, Westland, HVC en Zuid-Holland.

Glastuinbouw

Ook glastuinbouwbedrijven met aardwarmte brengen via Dago hun kennis en ervaring in. HVC is namens de gemeente Westland en waterschappen actief in het faciliteren en realiseren van duurzame warmtebronnen en -netten. EBN is onderdeel van het ministerie van EZ en was voorheen vooral betrokken bij winning van olie en gas, maar nu ook van aardwarmte.

Eneco Warmte en Koude tekent de overeenkomst voornamelijk als afnemer van de warmte. Eneco wil het aantal lokale warmtenetten uitbreiden. Nu liggen die vooral naar woningen in Rotterdam en Den Haag.

Warmterotonde

De alliantie voor aardwarmte bestaat deels uit dezelfde partijen als de Warmte Alliantie Zuid-Holland waarbinnen wordt gewerkt aan een warmterotonde. Eerder deze week bleek dat ook Warmtebedrijf Westland en netbeheerder Alliander willen investeren in warmtedistributie naar glastuinbouwbedrijven (830 hectare) in het Westland (naast gietwater en CO2). Zij werken met een tijdspanne van vier jaar. In de overeenkomst voor de Geothermie Alliantie zijn deze partijen niet betrokken, maar de alliantie staat open voor toetreders. De overeenkomst maakt geen melding van een tijdspanne voor realisatie.

Verheul
Jeroen Verheul redacteur


Beheer