Doorgaan naar artikel

Brabantse telers schreeuwen om groen licht Roemeens personeel

Aardbeientelers in West-Brabant hebben een brandbrief gezonden naar minster Kamp van sociale Zaken en werkgelegenheid.

De telers vragen Kamp in de brandbrief er per omgaande voor te zorgen dat de afgifte van tewerkstellingsvergunningen voor Roemeense (en Bulgaarse) tijdelijke arbeidskrachten  weer direct op gang komt. Roemenië en Bulgarije zijn de enige twee EU-landen waar mensen die in Nederland aan de slag willen een  werkvergunning moeten  hebben.

Circa honderd tuindersbedrijven in West-Brabant maken gebruik van Roemeense arbeidskrachten, in totaal naar schatting zo’n drieduizend personen. Ze zijn in het verleden op deze bedrijven terecht gekomen en sindsdien jaarlijks terug gekeerd voor het verrichten van seizoenswerk. Veel van deze werkers hebben zich bekwaamd in het werk en zijn in staat zelfstandig en efficiënt hun taak uit te voeren. Daarnaast zijn er veel vriendshappelijke relaties tussen de gezinnen en het personeel ontstaan. De afgifte van de tewerkstellingsvergunningen verliep de afgelopen jaren doorgaans zonder onverwachte problemen.
 
Acute problemen
Sinds ruim een maand is de afgifte van de noodzakelijke tewerkstellingsvergunningen ineens gestaakt, of worden de documenten nog slechts mondjesmaat afgegeven. Op een groot aantal bedrijven is inmiddels een acute noodsituatie ontstaan. Het aantrekken van ander personeel (in de praktijk zijn dat Poolse werkers) is geen alternatief, aldus  ZLTO-tuinbouwvoorzitter in de regio Etten-Leur Jan Pertijs, op een emotionele bijeenkomst afgelopen vrijdag met ruim vijfentwintig gedupeerde aardbeitelers. Op hun bedrijven zijn ruim zevenhonderd tewerkstellingsvergunningen voor Roemeense arbeidskrachten nodig leert een inventarisatie. “We praten over loonsommen die per bedrijf kunnen oplopen tot 500.000 tot 1 miljoen euro. Met personeel dat onervaren is en dat niet bekend is met het werk lever je ‘vlot’ 20 procent arbeidsprestatie in, dan hebben het over 100.000 tot 200.000 euro extra kosten. Ik voorspel dat dat op veel bedrijven uitloopt op een drama.”

Onverantwoord
Door de onduidelijke situatie is de stress inmiddels sterk opgelopen, werd van diverse kanten duidelijk gemaakt. “Je moet onderhand uitkijken dat je er niet knettergek van wordt. De laatste weken zijn we alleen nog maar bezig met de zorg om arbeid, arbeid, arbeid.  We hebben er niet om gevraagd, en het is niet uit te leggen. Niet naar de bedrijven die het betreft, en niet naar de arbeidskrachten die zich ineens geconfronteerd zien met een verbod om te werken op bedrijven waar ze al jaren achtereen aan de slag gaan. Onderwijl gaat  de tijd door, en die aardbeien moeten geoogst worden. Wat de overheid nu doet is echt onverantwoord!”

Bron: Groenten en Fruit – auteur: Joost Stallen

Bekijk meer

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin