Doorgaan naar artikel

Brabant sneller in bedden bouwen dan Zuid-Holland

De provincie Noord-Brabant zet zich meer in voor tijdelijke huisvesting van arbeidsmigranten dan Zuid-Holland.

Dat is één van de conclusies van het online seminar Huisvesting Arbeidsmigranten van de provincie Zuid-Holland. Noord-Brabant zoekt meer de randen op van de beleidsmogelijkheden, stelt Joris van den Bergh van het kernteam Arbeidsmigratie binnen de provincie Noord-Brabant.

Regiotafels

Via regiotafels is in Noord-Brabant met werkgevers, uitzendbureaus, overheden en omwonenden al gezocht naar concrete oplossingen voor tijdelijke woonvoorzieningen voor arbeidsmigranten. Het gaat dan om huisvesting op bedrijven of in centra aan de randen van bedrijventerreinen.

Zuid-Holland is terughoudender in het ontwikkelen van tijdelijke huisvesting, zoals op bedrijven, omdat de provincie migranten uitzicht wil geven op een volwaardige woning. Daarin lijken de provincies te verschillen.

Anne Koning, PvdA-gedeputeerde in Zuid-Holland, ziet nadelen aan tijdelijke woonvormen. “Het is ongewenst als een contract voor huisvesting gekoppeld is aan het contract voor werk. Dat werkt ongewenste situaties in de hand.”

Tekst gaat door onder de foto

Huisvesting in een wooncentrum moet leiden tot uitzicht op huis, vindt Zuid-Holland. Foto: ANP

Huisvesting in een wooncentrum moet leiden tot uitzicht op huis, vindt Zuid-Holland. Foto: ANP

Gevangen door huurcontract

Bij aanvang van de conferentie liet Yoran, een 31-jarige Bulgaar, weten in Nederland te willen blijven. Hij voelt zich gevangen door zijn huurcontract in een tijdelijk wooncentrum, omdat hij niet naar een andere baan kan solliciteren. Dan moet hij verhuizen en een eigen woning is er niet voor hem.

Ook de 62-jarige Poolse Maciek wil in Nederland blijven en voelt zich gevangen door de koppeling van huur- en arbeidscontract. Gedeputeerde Koning noemt dit ongewenst en zegt Yoran en Maciek ‘een comfortabele woning te gunnen na een dag hard werken’.

Na een jaar een woning

Tijdens het congres liet Frank Gool, bekend geworden met uitzendbureau Otto Workforce, zien hoe tussenoplossingen gevonden worden met flexwoningen. Zijn bedrijf Kafra Housing leverde een appartementencomplex op voor arbeidsmigranten in Venraij. Het is een tijdelijke woonomgeving. “Dit zijn logies die je aan de rand van industrieterreinen kunt bouwen. En na een jaar kun je die mensen een sleutel geven van een eigen woning, zoals gedeputeerde Anne Koning bedoelt.”

Gemeentes dwingen

Of het Rijk de gemeentes en provincies gaat dwingen te bouwen voor arbeidsmigranten is niet duidelijk. Zuid-Holland heeft nu de taak toe te zien op voldoende sociale woningbouw in de gemeentes. Gedeputeerde Koning wil de gesprekken met gemeentes aangaan om ook voor arbeidsmigranten huisvesting beschikbaar te stellen.

Bekijk meer

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin