Doorgaan naar artikel

Brabant grootbezitter tuinbouwgrond

Foto: Wick Natzijl

Foto: Wick Natzijl

De provincie Noord-Brabant heeft door haar actieve tuinbouwbeleid een forse hoeveelheid (voormalige) glaspercelen in bezit.

Dat blijkt uit de jaarstukken van de provincie over 2018. De provincie had in dat jaar alleen nog een aandeel in de ontwikkeling van 150 hectare (bruto) glasgebied bij Deurne, maar heeft de overname van de gronden recent bekend gemaakt. De provincie is nu dus volledig eigenaar van die gronden geworden.

Het gaat om nog onontwikkelde gronden, waarvoor de afgelopen 10 jaar geen bouw heeft plaatsgevonden. Noord-Brabant heeft zich uitgesproken deze gronden in de toekomst toch te ontwikkelen, mogelijk met ultradiepe aardwarmte. Voor het risico dat ontwikkeling uitblijft heeft de provincie een voorziening van € 15,4 miljoen opgenomen in de boeken.

Verkoop en ontwikkeling Prinsenland

Noord-Brabant heeft in 2018 wel 61 hectare glaspercelen verkocht in glastuinbouwgebied Prinsenland. Voor 67 hectare vindt dit jaar en volgend jaar levering plaats, blijkt uit het jaaroverzicht. Tegelijk willen telers in dat gebied alweer uitbreiden in Prinsenland en kijkt de provincie naar alternatieven. Of Brabant daarvoor nieuwe glasgronden gaat ontwikkelen, is niet duidelijk.

Oude glaspercelen

Uit het jaaroverzicht blijkt ook dat Noord-Brabant sinds 2016 volledig eigenaar is geworden van Ruimte voor Ruimte Beheer, de regeling waarmee oud verspreid glas is gesaneerd in de provincie. In de boeken staat dat de provincie voor € 10,6 miljoen aan glastuinbouwbedrijven heeft gesaneerd en opgekocht. In totaal waren door de regeling ruim 600 percelen tuinbouw- en andere gronden gesaneerd. Daarvan is 60% nu weer uitgegeven. In 2018 zijn 179 percelen verkocht, wat € 17,1 miljoen opleverde.

Beheer
WP Admin