Doorgaan naar artikel

Brabant: doorbraak duurzame warmte forceren

Foto: ANP

Foto: ANP

De provincie Noord-Brabant heeft een relatief beperkt aanbod van duurzame warmte.

Daarom legt de provincie in haar Warmteplan grote nadruk op het terugdringen van de vraag naar warmte en daarna op het gebruik van restwarmte en duurzaam opwekken van energie. Voor de glastuinbouw rekent de provincie erop dat in 2050 circa de helft van de energievraag kan worden verminderd met besparing, circa een derde met geothermie en de rest met restwarmte.

Toch heeft de provincie met restwarmte behoorlijke tuinbouwplannen, vooral met havenwarmte uit Moerdijk. Voor tuinders in de Spiepolder, Nieuw Prinsenland en Steenbergen bestaan plannen voor restwarmte. De warmte kan ook ingezet worden om het bestaande netwerk van de Amercentrale te voeden als die centrale eerder sluit.

In de regio Asten/Someren gaat de provincie uit van geothermie. Recent is ook voor Deurne een geothermietraject gestart. Toekomstige nieuwe glastuinbouw moet gepland worden in een gebied waar voldoende aanbod is van duurzame (rest) warmte.

Toekomstmogelijkheden

De provincie schetst in haar warmteplan zo goed mogelijk toekomstontwikkelingen met restwarmte. Voor 2020 moet een groot restwarmteproject opgestart zijn rondom Moerdijk. Uit de inventarisatie van beschikbare warmte komt nu naar voren dat er 3 PJ warmte beschikbaar is, met een doorkijk naar 5 PJ. De inventarisatie van afzet van warmte levert nu een mogelijke afzet van 2 PJ op, met een doorkijk naar 5 PJ. De provincie overweegt een proefproces te starten en zo een verplichting afdwingen om restwarmte te benutten als die beschikbaar is. Om de aanleg van warmtenetwerken te stimuleren kiest Noord-Brabant voor ontwikkeling door een semi-publieke organisatie. Daartoe overlegt het met Enexis.

Technische ontwikkeling

Toekomstige ontwikkelingen rondom warmtebenutting zijn een kans, schrijft de provincie. Het wordt steeds beter mogelijk om uit warmte koude op te wekken, bijvoorbeeld met absorptiekoeling. De vraag naar warmte en koeling kan in de toekomst ontstaan op een nieuw aan te leggen Logistiek Park Moerdijk.

Delen

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin