Brabant: buitenlandse teelten door klimaatverandering

17-01-2018 | Laatste update op 14-09 | |
Prei met wateroverlast - Foto: Stan Verstegen
Prei met wateroverlast - Foto: Stan Verstegen

De provincie Brabant stimuleert de teelt van nieuwe gewassen die bestand zijn tegen droogte en hevige regenval. Daarvoor kan de sector kijken naar het buitenland.

Dat staat in het rapport De Kwaliteit van Brabant, een visie op de Brabantse leefomgeving tot 2050. De nieuwe Omgevingswet, die naar verwachting in 2021 wordt ingevoerd, verplicht provincies en gemeenten een visie op de leefomgeving te ontwikkelen. Daarover gaat de gemeente nog verder in gesprek met de bevolking.
De provincie gaat in haar voorlopige omgevingsvisie uit van een model waarin steeds vaker gewasschades voorkomen met grote droogtes, regenval, of andere weersextremen.

Waterhuishouding

In de toekomst zal alleen het anders inrichten van de beken niet volstaan om schade aan gewassen te voorkomen. Telers stappen over op gewassen die zo min mogelijk gevoelig zijn voor ziektes en plagen en bijdragen aan duurzaam bodembeheer. De provincie ziet bovendien een verschuiving van dierhouderij naar plantaardige teelt.

Door op zoek te gaan naar gewassen die ook nog bijdragen aan de groeiende vraag naar plantaardige eiwitten, ontstaat een kans om bij te dragen aan de voedselvraagstukken van de toekomst, schrijft de provincie.

Glasgebied Zevenbergen

De Brabantse land- en tuinbouw kan bovendien meer zoet water van betere kwaliteit verwachten door een nieuwe watertoevoer, met hogere gewasopbrengsten als gevolg. Dat volgt uit plannen voor het zout maken van het Volkerak-Zoommeer. Daardoor is aanvoer van zoet water vanuit het Hollandsch Diep naar het gebied ten westen van Zevenbergen nodig. Er wordt aan plannen gewerkt om een kanaal door het verder te ontwikkelen glastuinbouwgebied Zevenbergen te laten lopen. Dat glastuinbouwgebied wordt door de provincie belangrijk genoemd voor de regionale economie en blijft dus bestemd voor kassen.

Verheul
Jeroen Verheul redacteur
Meer over


Beheer