Bouwers voorzien meer uitkoop agrarische percelen

16-08-2017 | Laatste update op 03-08 | |
Foto: RBI
Foto: RBI

Bouwvereniging NVB voorspelt dat gemeentes en bouwers zullen proberen meer agrarische percelen langs stadsranden op te kopen voor nieuwbouw.

De huidige krapte op de woningmarkt noopt tot nieuwbouwprojecten buiten de stadsgrenzen, stelt de vereniging. Er zijn nu één miljoen woningen nodig. Dat is niet op te vangen met hoogbouw of het ombouwen van kantoren, stelt de vereniging. Er zal gebouwd moeten worden op agrarische percelen. Regionaal kan dat tot herstructurering leiden van landbouwbedrijven.

Buiten de Randstad

Opvallend is dat de NVB de groei van het aantal woningen ook een verantwoordelijkheid noemt voor regio’s buiten de Randstad. De Randstad is er in de laatste 15 jaar niet in geslaagd voldoende huizen te bouwen voor de toenemende vraag. Dat leidt ertoe dat in steden als Utrecht en Amsterdam de huizenmarkt oververhit raakt.

Foto: RBI

Foto: RBI

Oververhitte huizenmarkt

Ook Rabobank kwam woensdag 16 augustust met berichten over oververhitte huizenmarkten. De bank verwacht dat de huizenprijzen dit jaar met 7,6% zullen stijgen en mogelijk evenveel in het komende jaar. Dat belemmert starters en jonge doorstromers.

Verheul
Jeroen Verheul redacteur


Beheer