BO’s willen verbindendverklaring voor onderzoek

12-11-2015 | Laatste update op 15-09 | |
BO’s willen verbindendverklaring voor onderzoek

Drie brancheorganisaties (BO) in de akkerbouw willen €3,3 miljoen per jaar besteden aan gewasoverschrijdend onderzoek en innovatie.

De BO Aardappelen/overige gewassen, de BO Granen en de BO Suiker hebben een aanvraag voor een verbindendverklaring ingediend bij de minister van Economische Zaken. Als de minister die afgeeft, zijn alle akkerbouwers verplicht eraan bij te dragen.

Geschatte bijdrage

Hoeveel een akkerbouwer gaat betalen hangt af van zijn bouwplan. De overkoepelende BO Akkerbouw schat dat een standaard bedrijf met 80 hectare akkerbouwgewassen ruim €500 per jaar moet betalen.

Gewasoverschrijdende onderwerpen

Het budget is bestemd voor onderzoek en innovaties die gewasoverschrijdend zijn, zegt directeur Matthé Elema van de BO Akkerbouw. “Gewasspecifiek onderzoek, bijvoorbeeld naar alleen zetmeelaardappelen of alleen suikerbieten, kunnen de ketens zelf organiseren. Dit budget is gericht op gewasoverschrijdende onderwerpen. Dat zijn vitale bodem, vitaal gewas, biobased, kringlopen, energie en management, economie en data. Het budget van €3,3 miljoen is vergelijkbaar met wat het Productschap Akkerbouw vroeger uitgaf aan gewasoverschrijdend onderzoek.”

Vijf jaar

De BO’s willen gedurende vijf jaar jaarlijks een bijdrage innen op basis van het areaal aardappelen, granen en suikerbieten. Als de minister het verzoek inwilligt, start het programma in 2016. Elema: “Akkerbouwers kunnen hun wensen voor onderzoek en innovatie via de website akkerbouwplaza.nl doorgeven aan BO Akkerbouw.”

Engwerda
Jan Engwerda redacteur akkerbouw


Beheer