Doorgaan naar artikel

Bonden voeren campagne eerlijk werk op

Vakbonden gaan de voorlichting aan werkgevers en werknemers in de glastuinbouw en open teelten over eerlijk werk opvoeren.

Dat blijkt uit het Onderzoek initiatieven eerlijk werk, dat Bureau Bartels uitbracht in opdracht van het ministerie van SZW. Vakbonden starten extra informatiecampagnes. Onderzoekers brachten in kaart welke acties werkgevers en werknemers al uitvoeren voor eerlijk werk. De glastuinbouw en open teelten zijn als gevoelige sectoren meegenomen in dit externe onderzoek. Het onderzoek is uitgevoerd in de periode mei tot en met september. Daaruit blijkt onder meer dat bedrijven en werknemers behoefte hebben aan duidelijke uitleg en voorbeelden van (on)eerlijk werk.

Initiatieven

Voor glastuinbouw en open teelten zetten onderzoekers de initiatieven op een rij. Bij glastuinbouw telt Bureau Bartels vijf initiatieven van werknemersorganisaties en één van de werkgeversorganisatie, plus één gezamenlijk initiatief (agrarisch keurmerk flexwonen).

Bij open teelten houden werkgevers en werknemers ook gezamenlijke workshops. De vakbonden plannen binnen de open teelten geen campagne voor speciaal de arbeidsmigranten, blijkt uit de inventarisatie.

Sectorconsulenten

Werkgevers richten zich via webinars, voorlichtingsbijeenkomsten en helpdesk vooral op voorlichting. De werknemersorganisaties hebben initiatieven opgezet voor bedrijfsbezoeken, een meldpunt, inzet van sectorconsulenten en spreekuren bij bedrijven. Twee nieuwe informatiefuncties worden daaraan toegevoegd. Vakbonden gaan werkgevers voorlichten waaraan ze moeten voldoen. Daarnaast is een pilot gestart over voorlichting aan arbeidsmigranten. Dat laatste deden de bonden feitelijk al in een andere vorm.

In de open teelten houden vakbonden bovendien quick scans, waarbij consulenten loonstrookjes controleren, blijkt uit de inventarisatie.

Poolse animatie over wonen in Nederland

Zakwaterowanie pracownika tymczasowego w Holandii – SNCU from SNCU on Vimeo.

Werknemerschap

In het voorjaar van 2018 startte het ministerie van SZW het programma Eerlijk, Gezond en Veilig Werk. Het doel is goed werkgeverschap en goed werknemerschap te stimuleren. Het programma moet inspireren, onder meer door het delen van goede praktijken.

Bekijk meer

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin