Bonden en telers klaar voor afspraak WW-premie

21-04-2021 | Laatste update op 25-07 | |
Prei sorteren. - Foto: Bert Jansen
Prei sorteren. - Foto: Bert Jansen

Telers en vakbonden willen nader onderzoek doen naar een hogere vergoeding voor huisvesting en een lage WW-premie voor piekarbeid.

Enkele weken geleden kwam er na bijna twee jaar een nieuwe cao Open Teelten. Daarin zijn onder meer loonsverhogingen afgesproken (2% per 1 april 2021 en 2% per 1 juli 2022). Ook is de zondagstoeslag gehalveerd van 100 naar 50% als het gaat om een vijfde werkdag in de week en de zondag minstens 4 weken vooraf is ingeroosterd.

UWV-regeling onwerkbaar weer

Verder is in de nieuwe cao nu ook door werkgevers en werknemers overeengekomen wat precies wordt verstaan onder onwerkbaar weer. De regeling Onwerkbaar weer van het UWV, waarmee voor werknemers een uitkering kan worden aangevraagd als ze door weersomstandigheden niet kunnen werken, is daarmee nu toegankelijk voor bedrijven in de open teelten. “Dat was een van de redenen waarom we graag een nieuwe cao wilden afsluiten”, aldus Steve Fok van LTO Nederland.

Protocolafspraken lopende dossiers

Over twee lopende dossiers zijn zogeheten protocolafspraken gemaakt: de hoge WW-premie in de Wet Arbeidsmarkt in balans (WAB) en de vergoeding voor de kwalitatief beste huisvesting voor internationale werknemers. Met name die hoge WW-premie voor seizoensgerelateerde arbeid is telers een doorn in het oog.

Minister aan zet in kwestie WW-premie

Met de invoering van de WAB is alle arbeid buiten een arbeidscontract voor onbepaalde tijd in de hoge WW-premie terechtgekomen. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft toegezegd nader te willen bekijken of er voor de piekarbeid in de tuinbouw een uitzondering op deze regel kan worden gemaakt. En als die uitzondering mogelijk wordt, dan kan dat mogelijk door de minister op de cao-tafel worden gelegd. In afwachting van die besluitvorming hebben de cao-partners in de open teelten dit onderwerp geparkeerd.

Het onderwerp is niet controversieel verklaard en zou dus door demissionair minister Koolmees kunnen worden opgepakt. De verwachting is dat dit dossier naar het nog te vormen kabinet zal worden overgeheveld.

Meer inhouden voor beter bed

De grens van 20% van het minimumloon als toegestane vergoeding voor huisvesting van arbeidsmigranten zou wellicht kunnen worden opgetrokken als de kwaliteit ervan dat rechtvaardigt. Werkgevers en werknemers hebben een protocolafspraak gemaakt om te onderzoeken welke kwaliteitscriteria een verhoging van die woonvergoeding mogelijk zou kunnen rechtvaardigen.

LTO Nederland spreekt daarbij van ‘toekomstbestendige huisvesting’, die inspeelt op de aanbevelingen van het Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten. Ook wel bekend als de Commissie Roemer kwam het aanjaagteam met extra eisen voor privacy- en coronaproof slapen met één werknemer of één stel per kamer.

van der Scheer
Ton van der Scheer Redacteur
Meer over


Beheer