Bomen mogen niet wijken voor aardbeienteelt

18-06-2020 | Laatste update op 14-09 | |
Eiken mogen niet gekapt vanwege schade aan aardbeien, ook al dreigt de eikenprocessierups. - Foto: Margreet Welink
Eiken mogen niet gekapt vanwege schade aan aardbeien, ook al dreigt de eikenprocessierups. - Foto: Margreet Welink

De Limburgse gemeente Leudal laat terecht bomen staan, ook al nemen ze licht weg van een aardbeienteler.

De Raad van State vindt dat tientallen eiken naast fruitbedrijf Bormans aan de Hunselerdijk in Kelpen-Oler (L.) terecht niet gekapt mogen worden. Dat heeft de Raad woensdag bekendgemaakt. Bormans vroeg bij de gemeente Leudal een vergunning voor de kap van de bomen. Ze nemen onder andere teveel zonlicht weg bij de aardbeienstellingen van Bormans en dat levert oogstverlies op.

Beeldbepalend en karakteristiek

De gemeente weigerde de kapvergunning. De 49 eiken staan op een gemeentelijke bomenlijst. Ze zijn volgens de gemeente beeldbepalend in het karakteristieke landschap. Bovendien zorgen ze voor een landschappelijke inpassing van de aardbeienstellingen op een ruim 6 hectare groot perceel. Bormans heeft volgens de gemeente kunnen voorzien dat de aardbeienstellingen vlak naast de eiken minder zullen opbrengen, toen hij daarvoor in 2015 vergunning kreeg.

Processierups en zuren

Volgens Bormans wordt die landschappelijke inpassing al verzorgd door hagen die hij heeft geplant. Verder vindt hij dat een deel van de bomen in slechte staat is en binnen afzienbare tijd toch het loodje zullen leggen. Naast het wegnemen van zonlicht zorgen de eiken voor problemen met de processierups en daarnaast bevatten de eikenbladeren zuren die ook ongewenst zijn. Bormans stelde voor om de eiken op zijn kosten te vervangen door beuken, die minder problemen opleveren.

Jaarlijkse schade € 60.000

Maar de gemeente vindt het belang van behoud van de bomen zwaarder wegen dan het belang van Bormans. Daar is de Raad van State het mee eens. De schadebedragen waar Bormans mee schermde, maakten geen indruk op de Raad. De fruitteler kwam met een schadeberekening waaruit zou blijken dat zijn jaarlijkse schade ruim € 60.000 zal zijn. Maar de Raad oordeelt dat die rapportage veel te laat is ingediend. Die speelt daarom geen rol in de belangenafweging die de gemeente heeft gemaakt.

Bormans heeft volgens de Raad ook niet aannemelijk gemaakt dat een aantal bomen in slechte staat verkeert. Een door de fruitteler aangeleverd bomenonderzoek is volgens de Raad niet voldoende. Een bomenonderzoek van de gemeente krijgt wel goedkeuring van de Raad. Daaruit blijkt dat de bomen lang niet zo slecht zijn als Bormans beweert.

van der Wel
Adrie van der Wel freelance redacteur


Beheer