Doorgaan naar artikel

Bom-Lemstra: ’Energieheffingen kosten glastuinbouw miljard per jaar’

Als het nieuwe CO2-sectorsysteem doorgang vindt en de energiebelastingen volgens plan worden verhoogd, zal dat de glastuinbouwsector mogelijk een miljard euro per jaar kosten.

Daarvoor waarschuwde Adri Bom-Lemstra, voorzitter van Glastuinbouw Nederland, vrijdag 10 maart op de Energiedag van Blueterra. “Volgens het Coalitieakkoord wil de overheid de glastuinbouwsector € 133 miljoen aan financiële prikkels opleggen om de energietransitie te stimuleren.”

Uit een recente studie van WEcR blijkt echter dat de kosten voor de sector vele malen hoger zullen zijn, als de plannen doorgaan zoals ze nu op tafel liggen. “De voorgenomen fiscale maatregelen schieten hun doel voorbij en zullen ondernemers enorm veel geld gaan kosten”, aldus Bom-Lemstra. Volgens haar heeft staatssecretaris Marnix van Rij (Financiën) onlangs nog bevestigd dat hij niet alleen vindt dat de glastuinbouwsector klimaatneutraal moet worden, maar ook economisch gezond moet zijn. Dat is ook in lijn met de afspraken die zijn gemaakt in het Energieconvenant.

Europese regels voor korting

Of de fiscale maatregelen nog zijn af te wenden is de vraag. “De glastuinbouw heeft de Europese korting voor tuinbouwgas en vrijstelling voor WKK-gas al maximaal benut”, verklaarde Jean Aerts, bestuurder bij de brancheorganisatie. De Europese Unie wil al enkele jaren dat Nederland die fiscale voordelen intrekt. Vanaf 2024 zal dat ook gebeuren.

Vlaktaks kan pijn verzachten

Glastuinbouw Nederland pleit voor een vlaktaks, waarbij de staffeling in de energiebelasting verdwijnt. De totale opbrengst zou dan hetzelfde moeten blijven. Bij de wijziging van de energiebelasting in 2024 blijft de huidige staffeling in vier tariefgroepen bestaan, waarbij kleinverbruikers naar verhouding veel meer belasting betalen dan grootverbruikers. “Deze maatregel stamt nog uit het fossiele tijdperk, toen men het gebruik van aardgas wilde promoten”, aldus Rien Bot, commercieel directeur bij AgroEnergy. Volgens hem wordt in meerdere Europese landen al een vlaktaks gehanteerd en is dit ook de richting waar de Europese Unie naar toe wil.

Lees meer over het thema energie via GFactueel.nl/energie/

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin