Doorgaan naar artikel

Boete terughoudend ingezet in beleid bacterievuur

Meidoorn planten is goed voor vogels en insecten, maar vormt in bufferzones risico's voor fruitteelt en boomteelt. - Foto: Anne van der Woude.

Meidoorn planten is goed voor vogels en insecten, maar vormt in bufferzones risico's voor fruitteelt en boomteelt. - Foto: Anne van der Woude.

In de strijd tegen bacterievuur in appels en peren kan NVWA boetes inzetten. Dat doet ze terughoudend.

Dat blijkt uit een gewijzigde regeling plantgezondheid in verband met boetes en bufferzones voor bacterievuur. Nederland kent bufferzones waarin strenge regels gelden om waardplanten van de gevaarlijke bacterie tegen te gaan. Bij overtreding mag de NVWA boetes uitschrijven sinds de nieuwe Europese plantgezondheidsregels zijn ingegaan.

Waarschuwing of boete

In de praktijk komt dat vaak neer op het schriftelijk waarschuwen, blijkt uit de regeling. Inspecteurs hebben de vrijheid om bij een eerste overtreding een schriftelijke waarschuwing af te geven. Bij verreweg de meeste overtredingen wordt bovendien een lage boete ingezet. Het gaat vaak om het niet ruimen van meidoornstruiken in het buffergebied. Waardplanten die binnen bufferzones worden geteeld mogen met een plantenpaspoort wel worden verhandeld naar afnemers buiten deze gebieden.

Zelf bestrijdingsbeleid

De bacterie Erwinia amylovora is een plantenziekte in de categorie niet-quarantaineorganisme (RNQP). Bacterievuur hoeft niet uitgeroeid te worden. De bacterie veroorzaakt de plantenziekte bacterievuur. Deze ziekte vormt een bedreiging voor de bedrijfsmatige teelt van bepaalde fruitsoorten als appel en peer en boomkwekerijgewassen.

Beheer
WP Admin