Boete Nederland zwakke controle GMO-gelden

18-05 | |
Archiefbeeld teelt. De opgevoerde kosten in programma's voor subsidieprogramma GMO zijn niet voldoende gecontroleerd, stelt de Europese Commissie. - Foto: Stan Verstegen
Archiefbeeld teelt. De opgevoerde kosten in programma's voor subsidieprogramma GMO zijn niet voldoende gecontroleerd, stelt de Europese Commissie. - Foto: Stan Verstegen

De Europese Commissie heeft in 2021 vastgesteld dat Nederland opgevoerde kosten voor GMO-subsidie onvoldoende controleert.

Daarvoor is een correctie toegepast van € 1,6 miljoen aan Nederland. Dat blijkt uit het jaarverslag van het ministerie van LNV. Die € 1,6 miljoen neemt LNV op in de jaarrekening met een begrotingsreserve voor boetes.

Niet de eerste keer

Het is niet de eerste keer dat Nederland GMO-gelden voor groente en fruit moet terugbetalen aan de Europese Commissie vanwege ‘fouten’ in de uitvoering. ‘Deze correctie is een forfaitaire correctie van 5% op basis van de bevinding van de EC dat Nederland de subsidieaanvragen van de producentenorganisaties onvoldoende getoetst heeft op de redelijkheid van kosten’, schrijft het landbouwministerie in zijn jaarverslag.

Relatief groot programmabudget

Nederland voerde de regeling GMO Groente en fruit in 2021 uit met een relatief groot programmabudget. De reguliere steun uit operationele programma’s groente en fruit bedroeg € 41,5 miljoen. Dat was € 16,5 miljoen in 2020. Voor afzetbevordering is € 9 miljoen uitgegeven, onder andere schoolfruit.

Verheul
Jeroen Verheul redacteur


Beheer