Bodems 1,5 graad warmer dan 40 jaar geleden

03-05 | Laatste update op 13-09 | |
Foto: Stan Verstegen
Foto: Stan Verstegen

Wageningen Evironmental Research heeft vastgesteld dat de Nederlandse bodems in de afgelopen 40 jaar gemiddeld 1,5 graad warmer zijn geworden.

Als het gaat over opwarming van de aarde, dan wordt daarmee vrijwel altijd de stijging van de luchttemperatuur bedoeld. Maar naar de letterlijke opwarming van de ‘aarde’, ofwel de bodem, is nog weinig onderzoek gedaan. Wetenschappers van Wageningen University & Research hebben in een inventariserend onderzoek de verandering van de bodemtemperatuur in Nederland bestudeerd.

Stijging bodemtemperatuur

De studie laat zien dat de bodemtemperatuur in het agrarisch landelijk gebied van Nederland in de afgelopen 40 jaar met gemiddeld 1,5˚C is toegenomen. De stijging van de luchttemperatuur door klimaatverandering wordt voor een gedeelte gebufferd, doordat de bodem die warmte opslaat. Daardoor stijgt ook de bodemtemperatuur. De bodemtemperatuur zoals gemeten op 4 KNMI-sites is de afgelopen 40 jaar met 1,2 tot 1,8˚C gestegen.

Versnelde bodemprocessen

Bodemtemperatuur is een van de factoren die meespelen in bodemprocessen, zoals mineralisatie, veenoxidatie en denitrificatie. Op basis van literatuuronderzoek is de algemeen heersende opvatting dat een stijging van de bodemtemperatuur tot een versnelling van bodemprocessen leidt, maar dat de mate waarin niet eenduidig is. De reden ligt mogelijk in het feit dat deze processen afhankelijk zijn van diverse factoren (onder andere vochtgehalte, zuurgraad, beschikbaarheid energiebron), waarvan temperatuur er slechts één is.

Verstegen
Stan Verstegen Redacteur


Beheer