‘Bodemherbiciden zijn wel een dingetje’

19-04 | |
Foto: Koos Groenewold
Foto: Koos Groenewold

Matthe Bottenberg vormt met zijn vrouw in IJsselmuiden Maatschap M.J. Bottenberg. Ze hebben twee vaste medewerkers en telen voor The Greenery.

Vanaf week 20 tot week 40 oogsten ze van 8 hectare bladgewassen, daarna is het van circa 12 hectare witlof oogsten wat de klok slaat, tot weer week 20. “Zo hebben we een mooie vlakke arbeidsfilm en kunnen we het bijna zonder los personeel prima af”, geeft Bottenberg op 11 april aan.

Lollo’s, Romana en andijvie

Eind maart gingen de eerste lollo bionda, lollo rossa, Romanasla en andijvie de grond in. “We planten in totaal 32.000 planten per week. Er zitten nu twee plantingen in, morgen (12 april, red.) volgt de derde. Dan slaan we een week over en dan planten we wekelijks tot week 33.” De eerste twee plantingen zitten onder vliesdoek, de planting van 12 april blijft onbedekt.

20% organische stof

In de winter heeft Bottenberg op zijn veenachtige grond met 20% afslibbare delen en 20% organische stof 10 ton compost per hectare uitgereden. “De basisbemesting bestaat uit kalksalpeter, Nitrabor en kaliumsulfaat. Dat volstaat, een bijbemesting is dan niet meer nodig.” Op de goed vochthoudende grond volstaat vrijwel altijd ook één beregeningsbeurt kort na het planten om de planten aan de groei te krijgen. “We hebben vaste beregeningspunten, we hoeven alleen de buizen te verleggen.”

Aanpak onkruid

De werking van bodemherbiciden op zijn grond wel ‘een dingetje’. “Het effect van kalkstiktof op onkruid valt op onze grond tegen door het hoge organische stofgehalte. Kerb werkt wel als de grond na de toepassing voldoende vochtig blijft. Voor de plantingen onder vliesdoek gebruik ik Bonalan en het doek gaat er een keer af om te schoffelen. Eigenlijk pakken we verder bij alle plantingen het onkruid aan door te schoffelen of het moet héél nat zijn. Pas dan komt bijvoorbeeld Kerb in beeld.”

Aanpak schimmels

Als het vliesdoek er even afgaat, dient Bottenberg ook Pergado V toe, tegen valse meeldauw. “Dat is meer voor de zekerheid, want valse meeldauw zie je meestal pas in de latere plantingen.” Tegen die schimmel zet hij ook Orondis plus in. Tegen andere schimmels zit een standaard bespuiting met Luna Sensation in het spuitschema.

Auteur: Stan Verstegen

Bottenberg
Matthe Bottenberg bladgewassenteler in IJsselmuiden (Overijssel)


Beheer