Doorgaan naar artikel

Bodemgegevens op web vrij beschikbaar

Foto: Mark Pasveer

Foto: Mark Pasveer

Nog deze maand komen gegevens over de Nederlandse bodem als open data voor iedereen beschikbaar.

Staatssecretaris Martijn van Dam (Economische Zaken) laat in een brief aan de Tweede Kamer weten dat de gegevens die in opdracht van de overheid worden bijgehouden door Wageningen Environmental Research worden vrijgegeven.

Bodemdata

Volgens Van Dam zijn bodemdata voor preciesielandbouw en andere toepassingen als waterbeheer, natuurontwikkeling en ruimtelijke ordening van grote waarde. De bodemkaart wordt vanaf juli gepubliceerd op de Publieke Dienstverlening op de Kaart, de geodatavoorziening van de Rijksoverheid.

De gegevens in de bodemkaart van Nederland zijn door Wageningen Environmental Research verzameld door in heel Nederland tot een diepte van 1,5 meter te boren en monsters van de bodem te nemen. In heel Nederland zijn inmiddels zo’n 340.000 boringen in de bodem gedaan. De bodemkaart van Nederland bevat meer dan 300 typeringen van de bodem, zoals klei, veen, zand en löss, chemische beschrijvingen zoals zuurgraad en kalkgehalte en het organische stofgehalte.

Foto: Mark Pasveer

Foto: Mark Pasveer

Impuls precisielandbouw

Op basis van een rapport van Wageningen University & Research schrijft Van Dam dat de doorgroei en toepassing van precisielandbouw achterblijft bij de verwachtingen. Rechtrij- en stuursystemen worden wel meer en breed toegepast, maar het gebruik van de mogelijkheden voor variabele dosering van middelen worden nog beperkt toegepast. Mede om die reden heeft Van Dam eerder al een Nationale Proeftuin Precisielandbouw aangekondigd.

Delen

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin